Валутна търговия

Валутна търговия

Банка ДСК е една от най-големите банкови институции в търговията с валута и валутни продукти на българския пазар. Обмяната на валута представлява прехвърляне на парични средства на клиент по разплащателните му сметки от една валута в друга. Прехвърлянето може да бъде направено във всеки клон на банката или онлайн през платформата ДСК Директ или Мултикеш.


Клиентите могат да се възползват от предимството да договорят по-добър курс за обмяна с валутните дилъри на посочените на сайта телефони за суми над 10 000 BGN. Валутите, за които могат да бъдат договаряни преференциални курсове са: EUR, BGN, USD, CHF, GBP, CAD, SEK, HUF, RON, JPY, RUB, TRY, RSD, PLN.

Електронна платформа за валутна търговия ДСК Трейдър

Банка ДСК предлага на своите клиенти възможност да се възползват от платформата за валутна търговия ДСК Трейдър, предоставяща възможност за следене на валутните курсове и сключване на сделки в реално време.

  • Котировки в реално време

  • Фиксирани спредове за търговия

  • Богат избор от валутни двойки

  • Лесна и удобна за работа

  • Без такси и комисиони


Връзка с дилъри:

Дирекция „Продажба на трежъри продукти“

Деян Манковски - Директор дирекция „Продажба на трежъри продукти“ – 02 8010862

Калина Мейс – Ръководител отдел, Дирекция „Продажба на трежъри продукти“ - 02 97 66 233

Милена Луканова - Старши дилър, Дирекция „Продажба на трежъри продукти“ - 02 97 66 232

Октай Хасанов - Старши дилър, Дирекция „Продажба на трежъри продукти“ - 02 97 66 236

Христо Арнаудов – Дилър, Дирекция „Продажба на трежъри продукти“ – 02 9391364

Величко Димов - Дилър, Дирекция „Продажба на трежъри продукти“ – 02 9391126

Стоян Георгиев - Старши дилър, Дирекция „Продажба на трежъри продукти“ – 02 9391130

Христо Сугарев - Дилър, Дирекция „Продажба на трежъри продукти“ – 02 9391133

Ивелин Иванов - Старши дилър, Дирекция „Продажба на трежъри продукти“ – 02 9391365

Мартин Георгиев - Дилър, Дирекция „Продажба на трежъри продукти“ - 02 97 66 234

Последни новини

Свържете се с нас

010

Запази час

за консултация

Call center

Обратна връзка

Ние ще се свържем с Вас

012

Намерете офис

Вижте нашата мрежа от офиси и банкомати