empty image

Кредит "Експерт"

За клиенти, практикуващи свободни професии. Предназначен е както за инвестиционни, така и за оборотни нужди.

Развийте потенциала на своя бизнес с кредит "Експерт"

Кредит „Експерт“ е специално разработен продукт, адаптиран към специфичните потребности и професионални приоритети на лица с професионална практика от минимум 1 година и  обединява следните възможности:

 • Дългосрочно финансиране с инвестиционна цел - закупуване на оборудване за професионалната Ви дейност или недвижим имот за бизнес цели;

 • Финансиране на текущи бизнес нужди.


Кой може да се възползва от продукта?

Кой може да се възползва от продукта?

Получатели на кредит „Експерт“ могат да бъдат физически лица с регистрирана практика и юридически лица, упражняващи следните професии и дейности:

 • Адвокат / Адвокатско дружество;

 • Нотариус;

 • Частен съдебен изпълнител;

 • Лекар;

 • Зъболекар;

 • Зъботехник;

 • Психолог;

 • Фармацевт / Аптека/ Ветеринарен лекар / Агро аптека;

 • Оптика;

 • Дипломиран експерт счетоводител/ Специализирано одиторско предприятие;

 • Счетоводител;

 • Архитект;

 • Инжeнер в инвестиционното проектиране;

 • Независим оценител;

 • Консултант – само с лиценз/сертификат;

 • Преводач;

 • Журналист;

 • Артист;

 • Певец;

 • Художник;

 • Занаятчия /в т.ч. и фризьор/.


Вашите предимства

Вашите предимства

 • Възможност за ползване до 50 000 лева кредит за текущи нужди без обезпечение;

 • Минимални формалности и бърз отговор;

 • Кандидатстване без разработване на бизнес план;

 • Гъвкави условия за финансиране според индивидуалните нужди;

 • Прозрачни такси за обслужване на кредита;

 • Възможност за финансиране на стартиращ бизнес / по-малко от 1 г. дейност/;

 • Възможност за гратисен период;

 • Бърз и улеснен процес.


Какво е важно да знаете?

Какво е важно да знаете?

Размер на кредита

 • до 350 000 лв. за покупка на недвижим имот

 • до 100 000 лв. за инвестиции в машини

 • до 100 000 лв. при финансиране на текущи бизнес нужди

Срок на кредита

 • за покупка на недвижим имот – до 180 месеца

 • за покупка на апаратура, машини и оборудване - до 60 месеца

 • за текущи нужди - до 96 месеца

Гратисен период за главница

 • до 6 месеца при покупка на имот, машини или за финансиране на текущи бизнес нужди

Изискване

 • насочване на 50% от приходите по сметка в Банка ДСК АД

 

Тъй като вярваме, че всяка професионалнапрактика е различна сама по себе си, Ви приканваме да се свържете с нашите специалисти, които обслужват клиенти, практикуващи свободни професии.

Те ще Ви изготвят индивидуална оферта, съобразена с всяка особеност на Вашата практика.