Вземи кредит

Кредит "Експерт"

За клиенти, практикуващи свободни професии

Описание

Развийте потенциала на своя бизнес с кредит "Експерт"

Кредит „Експерт“ е специално разработен продукт, адаптиран към специфичните потребности и професионални приоритети на лица с професионална практика от минимум 1 година.


Вашите предимства:

027
Възможност за ползване до 50 000 лева кредит за текущи бизнес нужди без обезпечение
035
Минимални формалности, бърз отговор и улеснен процес
037
Кандидатстване без разработване на бизнес план
040
Гъвкави условия за финансиране според индивидуалните нужди
044

 

Гратисен период, прозрачни такси за обслужване на кредита
015
Възможност за финансиране на стартиращ бизнес (по-малко от 1 година дейност)


Кредит "Експерт" ти предоставя следните възможности:

 • Дългосрочно финансиране с инвестиционна цел - закупуване на оборудване за професионалната ти дейност или недвижим имот за бизнес цели;

 • Финансиране на текущи бизнес нужди.

Кой може да се възползва от продукта?

Кой може да се възползва от продукта?

Получатели на кредит „Експерт“ могат да бъдат физически лица с регистрирана практика и юридически лица, упражняващи следните професии и дейности:

 • Адвокат / Адвокатско дружество;

 • Нотариус;

 • Частен съдебен изпълнител;

 • Лекар;

 • Зъболекар;

 • Зъботехник;

 • Психолог;

 • Архитект;

 • Инжeнер в инвестиционното проектиране;

 • Независим оценител;

 • Консултант – само с лиценз/сертификат;

 • Преводач;

 • Журналист;

 • Артист;

 • Певец;

 • Художник;

 • Графичен дизайнер;

 • Интериорен дизайнер;

 • Стилист на домашни любимци;

 • Занаятчия /в т.ч. и фризьор/.

 • Оптика;

 • Счетоводител;

 • Фармацевт / Аптекар/ Ветеринарен лекар

 • Дипломиран експерт счетоводител/ Специализирано одиторско предприятие.



Какво е важно да знаеш?

Какво е важно да знаеш?

Размер на кредита

 • до 350 000 лв. за покупка на недвижим имот

 • до 100 000 лв. за инвестиции в машини

 • до 100 000 лв. при финансиране на текущи бизнес нужди

Срок на кредита

 • за покупка на недвижим имот – до 180 месеца

 • за покупка на апаратура, машини и оборудване - до 60 месеца

 • за текущи нужди - до 96 месеца

Гратисен период за главница

 • до 6 месеца при покупка на имот, машини или за финансиране на текущи бизнес нужди

Изискване

 • насочване на 50% от приходите по сметка в Банка ДСК АД

 

Тъй като вярваме, че всяка професионална практика е различна сама по себе си, можеш да се свържеш с нашите специалисти, които обслужват клиенти, практикуващи свободни професии.

Те ще ти изготвят индивидуална оферта, съобразена с всяка особеност на твоята практика.


Превключване към висок контраст
Промяна размера на съдържанието