Онлайн съветник

Разбери кой продукт е най-добър за теб

Банка ДСК и Експресбанк подкрепят четвъртото издание на „Стекспо“

Банка ДСК ще подкрепи 4-то издание на специализираното изложение за месодайно говедовъдство и овцевъдство „Стекспо 2019“, организирано от Асоциацията на месодайното животновъдство в България. Събитието ще се проведе на 1 и 2 ноември в Международен панаир Пловдив.

Отворен прием по Мярка 2.2. „Продуктивни инвестиции в аквакултурите“ от Програма морско дело и рибарство 2014-2020

За получаване на безвъзмездна финансова помощ могат да кандидатстват еднолични търговци /ЕТ/ или юридически лица, регистрирани по Търговския закон или Закона за кооперациите.

Otp Agro

Клиентите на агро сектор в Централна Европа могат да получат пълен набор от банкови услуги от OTP Bank Group.

Продажба на земи

Описание на услуга продажба на земи

Активи за продажба

Описание на услуга Активи за продажба

  • Анкета

    Ползвате ли Кредитна карта за разплащания?