Онлайн съветник

Разбери кой продукт е най-добър за теб

Банка ДСК предоставя възможност на своите клиенти да хеджират ценовия риск за хранителни суровини

БАНКА ДСК АД дава възможност на своите клиенти да хеджират цените за основни зърнени култури чрез сделки тип стокови суап. Суапите са основен инструмент за хеджиране на суровини, ликвидността е концентрирана основно на този пазар.

Банка ДСК и Експресбанк подкрепят четвъртото издание на „Стекспо“

Банка ДСК ще подкрепи 4-то издание на специализираното изложение за месодайно говедовъдство и овцевъдство „Стекспо 2019“, организирано от Асоциацията на месодайното животновъдство в България. Събитието ще се проведе на 1 и 2 ноември в Международен панаир Пловдив.

Otp Agro

Клиентите на агро сектор в Централна Европа могат да получат пълен набор от банкови услуги от OTP Bank Group.

Продажба на земи

Описание на услуга продажба на земи

Активи за продажба

Описание на услуга Активи за продажба

  • Анкета

    Ползвате ли Кредитна карта за разплащания?