Препоръчано

Кредити с гаранция от Национален гаранционен фонд

Характеристики на продукта

Кредитополучатели

Подходящ за земеделски производители изпълняващи проекти по ПРСР

Цел

Инвестиционни кредити, кредити за оборотни средства, банкови гаранции, вкл. лимит за множество банкови гаранции

Размер

 • За оборотни кредити
  - мин. 5 000 лв.;
  - максимум се определя в съответствие с изискванията на Банката.
 • За инвестиционни кредити/ инвестиционни кредити по одобрени проекти по европейски програми:
  -мин. 5 000 лв./валутна равностойност;
  -макс. до 90% от стойността на инвестицията/одобрените разходи за реализиране на проекта.

Валута

BGN, EUR

Срок

 • До 5 години за оборотни кредити
 • До 15 години за инвестиционни кредити и инвестиционни кредити по одобрени проекти по европейски програми
 • Гаранционно покритие - до 50% от размера на кредита.

Обезпечение

 • Всички приемливи обезпечение при облекчени изисквания