Препоръчано

Разплащане на ренти

Освободи си време за управление на бизнеса!

Потребители на услугата

Земеделски производители и кооперации, които арендуват земеделска земя.

Цел

Разплащане на ренти към множество арендодатели чрез най-голямата клонова мрежа в България.

Ползи за арендатора

  1. Намаляване на разходите за теглене на пари в брой за разплащане на ренти.
  2. Спестяване на време за администриране на целия процес по разплащане.
  3. Повишаване на удовлетвореност сред арендодателите, ползвайки средствата си веднага в брой или по банкова сметка.
  4. Освобождаване на време за управление на бизнес процесите в стопанството си.
  5. Заплащане само на реално извършените плащания в посочен от Вас период.

Цена

Услугата се договаря индивидуално.

Услугата преминава през четири стъпки

  1. Сключвате договор за извършване на платежна услуга за разплащане на ренти с Банка ДСК.
  2. Предоставяте списък с арендодателите и сумите, които следва да получат.
  3. Захранвате сметката за изплащане на ренти.
  4. Получавате списък с лицата с изплатените ренти и заплащате такса за извършените преводи, след изтичане на периода определен в договора за изплащане на ренти.

Собствениците на земеделска земя получават своите плащания само срещу предоставяне на документ за самоличност във всеки офис на Банката.