МСП клиенти с годишни приходи от продажби до 3 млн. лв. и  лица, упражняващи свободни професии.