лихвен риск

Търговия с акции

Станете съсобственик във водещите компании

Банка ДСК АД предлага на своите клиенти посредничество при търговия с акции, права и компенсаторни инструменти на Българска фондова борса – София АД, участие на първични и вторични предлагания, търгови предлагания и съхранение на ценни книжа.

Банка ДСК АД предлага на своите клиенти посредничество при търговия с акции и борсово търгувани фондове на международните пазари в Европа, Северна Америка, Азия, Латинска Америка, Африка и Австралия. Банка ДСК АД съхранява чуждестранните финансови инструменти в депозитарната институция Clearstream.

Банката предава нареждания за изпълнение на следните насрещни страни: Canaccord Genuity Ltd., OTP Bank Nyrt. and Citigroup Global Markets Ltd.

Клиентите ни могат да инвестират свободните си средства в акции на водещи родни и международни компании с цел постигане на по-висока доходност.

Комисионите и таксите, които банката прилага, са едни от най-атрактивните на пазара.

Борсово търгуваните фондове (Exchange traded funds) са фондове, чиято цел е да репликират структурата и движението на даден индекс от акции, облигации, борсово търгувани стоки или кошница от активи.Характеристики:

  • Репликират структурата и движението на даден индекс;

  • За разлика от взаимните фондове, борсово търгуваните фондове се търгуват като акции;

  • В общия случай са по-ликвидни от отделни книжа/активи в състава на индекса;

  • Спестяват транзакционни разходи по структуриране на подобен портфейл;

  • Имат значително по-ниски разходи за управление от взаимните фондове;

  • Дават възможност на инвеститорите да получат експозиция, например към различни компании и стоки, като предоставят относително висока степен на диверсификация;


За какво са подходящи борсово търгуваните фондове?

  • За структуриране на географски експозиции – БРИКС страни (Бразилия, Русия, Индия, Китай, Южна Африка), Азия, Латинска Америка и т.н.

  • За структуриране на експозиция към определен сектор – индустрия, технологии, потребителски стоки и т.н.

  • За структуриране на експозиция към борсово търгувани стоки – петрол, злато, газ и т.н.

  • За структуриране на макро стратегии базирани на промяната на фундаментални фактори - лихви, доходност, волатилност, икономически растеж.
Риск – инвестициите в акциите и борсово търгувани фондове са изложени на пазарен риск или риск от негативна промяна на цените им поради икономически или специфични за дадена инвестиция фактори.

Свържете се с нас

Call center Call center

Обратна връзка

Ние ще се свържем с Вас

010 010

Анкета

За оценки и препоръки

012 012

Намерете офис

Вижте нашата мрежа от офиси и банкомати

chatbot icon