лихвен риск

Гъвкав валутен форуърд

Фиксирайте валутен курс сега,
осъществете сделки в бъдеще

При гъвкав валутен форуърд, клиентът има задължение да продаде една валута и да купи друга валута до определена бъдеща дата по предварително договорен курс с възможност за частични изпълнения за срока на договора.


Характеристики на гъвкав валутен форуърд

044

Задължение за пълно изпълнение до падежа

037

Възможност за частични изпълнения по сделката

027

Защита от неблагоприятните движения на пазараПример: Клиентът сключва гъвкав валутен форуърд, със задължението да продаде 1 000 000 EUR и да купи 1 190 000 USD до 30.11.2021 (падеж). Клиентът прави 3 усвоявания през периода: на 10.09 за 200 000 EUR, на 01.10 за 500 000 EUR и на падежа (30.11) за остатъка от 300 000 EUR. Усвояванията се извършват по предварително договорения курс за EUR/USD – 1.1900.

 

Документи

Свържете се с нас

010 010

Запазете час

за консултация

Call center Call center

Обратна връзка

Ние ще се свържем с Вас

012 012

Намерете офис

Вижте нашата мрежа от офиси и банкомати

chatbot icon