документарно инкасо

Документарно инкасо

Информация

Документарно инкасо

  • Инкасо по износа - Международен начин на разплащане, иницииран от износителя, който представя документи (търговски или финансови) в обслужващата го банка с инструкции документите да бъдат изпратени на банката на купувача и освободени срещу заплащане от купувача.
  • Инкасо по вноса – Авизиране на клиенти на банката на получени документи на инкасо от банки кореспонденти или директно от фирми. Извършване на плащания по получени документи на инкасо.

*Банката предлага на клиентите си всички форми на международни разплащания

Свържете се с нас

Call center Call center

Обратна връзка

Ние ще се свържем с Вас

010 010

Анкета

За оценки и препоръки

012 012

Намерете офис

Вижте нашата мрежа от офиси и банкомати

chatbot icon