Разплащания

Разплащания

Банка ДСК предлага разплащания в лева и валута.

 • Преводи в лева: Банката обработва наредените преводи в момента на тяхното получаване в банката и ги изпълнява в най-близката възможна сесия на БИСЕРА 6, съответно в рамките на 1 час за преводи през RINGS. Банката участва в 3 платежни сесии на БИСЕРА 6 в рамките на деня.

 • Преводи във валута: Изходящи преводи – Банката изпълнява наредените до 13 часа валутни преводи в евро и щатски долари, с вальор текущия работен ден. Като директен член на платежната система Таргет 2 за сетълмент на плащания в евро в реално време, Банка ДСК предлага  на своите клиенти експресни преводи в евро за банки от ЕИП, с незабавно кредитиране на банката на получателя.

 • Входящи преводи – Банката заверява сметките на своите клиенти с вальора на кредитиране на кореспондентската сметка на Банката, незабавно след получаване на необходимите платежни съобщения.

OTP Express
“Банка ДСК” ЕАД извършва експресни плащания между своите клиенти и клиентите на всички банки от групата OTP, без допълнително заплащане на таксата за експресен превод. Услугата OTP Express се предлага за валутни преводи в ЕUR, USD, HUF,  RON и PLN, като обхваща всички входящи и изходящи преводи между банките от групата OTP:

 • OTP Bank Hungary, Budapest

 • OTP Bankа Slovensko, Bratislava

 • OTP Banka Srbija, Novi Sad

 • OTP Banka Hrvatska, Zadar

 • Crnogorska Komercijalna Banka, Podgorica

 • OTP Bankа Romania, Bucarest

 • OTP Bank Ukraina, Kiev

 • Investsberbank, Moskow

Независимо от размера на плащанията, преводите със спешен вальор в рамките на групата OTP, се заверяват в деня на тяхното нареждане.

 


 

SEPA - кредитни трансфери 

SEPA (Single European Payment Area) представлява инициатива на ЕС за хармонизиране и улесняване на безкасовите разплащанията в евро в рамките на държавите от съюза. SEPA включва единни финансови инструменти, стандарти, процедури и инфраструктура.

Банка ДСК участва в SEPA схемата за кредитни трансфери чрез платежните  системи  БИСЕРА 7 и STEP 2 (през OTP Bank). Специфичните изисквания на схемата предвиждат плащанията да се извършват в ЕВРО за всички държави от ЕС, със строго регламентират формат по стандарт ISO 20022, включващ разноските по преводите да са „споделени“ (SHA).

Банка ДСК предлага на своите клиенти SEPA кредитни преводи, чиято такса е по-ниска от таксата по останалите междубанкови презгранични  преводи. Всички такси, прилагани от банката по платежни операции можете да проверите тук.

Последни новини

Свържете се с нас

010

Запази час

за консултация

Call center

Обратна връзка

Ние ще се свържем с Вас

012

Намерете офис

Вижте нашата мрежа от офиси и банкомати