документарно инкасо

Факторинг

Търговски факторинг

Банка ДСК ви предлага комплексен продукт за управление на търговски вземания, съдържащ, но не ограничаващ се до следните основни услуги:

 • Финансиране на търговски вземания с отложено плащане, без предоставяне на допълнителни обезпечения

 • Администриране и събиране на търговски вземания

 • Застраховка търговски риск

 • Проучване на търговски контрагенти /платци/ и следене на тяхното платежно поведение

За кого е предназначен?

 • Дружества, търгуващи при условия на отложено плащане в рамките между 15 и 180 дни;

 • Компании, извършващи регулярни доставки на стоки/услуги на техни контрагенти – български или чуждестранни юридически лица;

 • Компании, имащи нужда от допълнителни оборотни средства и разполагащи с качествени вземания, но неразполагащи с допълнителни материални обезпечения

 • Дружества, желаещи да навлязат на нови пазари, без да носят рисковете, свързани с това

Какви са предимствата на Факторингa от Банка ДСК?

 • Имате достъп до оборотно финансиране без предоставяне на допълнително обезпечение;

 • Прехвърляте процеса по администриране, следене на падежи и плащания и събиране на вземания на банка ДСК;

 • Подобрявате платежното поведение на платците – събирането на вземанията се извършва от финансова институция;

 • Имате възможност за застраховка на търговския риск;

 • Разполагате с възможност за развитие на експортния бизнес, респективно навлизане на нови пазари и при условия на отложено плащане;

 • Можете да договаряте по-добри търговски условия: отстъпки за по-ранно плащане с доставчиците; да отговаряте на изискванията за отложено плащане на клиенти

 • Забързвате паричния си поток,  увеличавате продажбите си и имате възможност да привличате нови клиенти при условия на отложено плащане

 • Подобрявате показателите на ликвидност на компанията Ви, тъй като факторингът не се отчита като увеличение на кредитната задлъжнялост

Свържете се с нас

Call center Call center

Обратна връзка

Ние ще се свържем с Вас

010 010

Анкета

За оценки и препоръки

012 012

Намерете офис

Вижте нашата мрежа от офиси и банкомати

chatbot icon