финансиране-бизнес-клиенти

Финансиране

Оборотно финансиране

Кредити, предназначени за осигуряване на оборотни средства за финансиране на основната бизнес дейност

Инвестиционно финансиране

Подкрепяме с финансиране вашите инвестиционни проекти

Търговско финансиране

Подкрепяме Вашите инвестиционни проекти

Специализирано финансиране

Сделките за специализирано финансиране обхващат широк спектър от големи по мащаб сделки, касаещи проектно финансиране, придобивания, публично-частни партньорства.

Специализирани земеделски кредити

Оборотни и инвестиционни кредити за финансиране на земеделски производители и стопани

Финансиране по гаранционни програми

Финансиране с гаранции от Европейски Инвестиционен фонд и Национален гаранционен фонд

Свържете се с нас

Call center Call center

Обратна връзка

Ние ще се свържем с Вас

010 010

Анкета

За оценки и препоръки

012 012

Намерете офис

Вижте нашата мрежа от офиси и банкомати

chatbot icon