Kredit s garanciya EIF

Специализирано финансиране

Информация

Дирекция “Проектно финансиране и институционални клиенти” на Банка ДСК е първата в България нарочно създадена организационна единица за специализирано финансиране. Дирекцията работи и в близко сътрудничество с всички звена за специализирано финансиране на Група ОТП, което позволява бързото и ефективно структуриране на синдикирани сделки, когато това е необходимо, както и осигуряването на пряк контакт на клиентите на Банка ДСК, които имат проекти в други страни с присъствие на Група ОТП.

Банка ДСК се фокусира върху мащабни проекти в областта на изграждането на търговски комплекси, туристическата индустрия, енергетиката, телекомуникациите, инфраструктурата, жилищното и офис строителство, строителството на логистични центрове и др.

Основни параметри на предлаганото от Банка ДСК специализирано финансиране


Сделките за специализирано финансиране обхващат широк спектър от големи по мащаб сделки, касаещи проектно финансиране, придобивания, публично-частни партньорства. Специализираното финансиране се среща най-често (но не само) в секторите енергетика, инфраструктура, телекомуникации, недвижими имоти.

Специализираното финансиране представлява специфичен вид кредитиране, при което кредитополучател е т.нар. проектна компания или съществуващо дружество, при което проектът може да бъде обособен отделно както счетоводно, така и от гледна точка на системата от обезпечения по кредита.

Специализираното финансиране разчита най-вече на произхождащите /генерираните от проекта парични потоци за издължаване, а активите на проекта служат за обезпечение на заема. Едновременно с това, фирмата-майка подкрепя финансово проекта, като осигурява необходимото собствено участие и гарантира потенциални преразходи. В зависимост от специфичните рискове на инвестицията, съществуват както сделки, при които фирмата-майка не предоставя гаранции за самото обслужване на кредита (non-recourse), така и такива, при които се изисква фирмата-майка да гарантира и редовното обслужване на кредита.

Изисквани данни от клиента

С цел извършване на финансова оценка на специализираното финансиране, Банка ДСК изисква следната първоначална информация във връзка с проекта, спонсорите на проекта и кредитоискателя:

  • Подробен бизнес план на проекта
  • Правна и фирмена документация на кредитоискателя и спонсора
  • Данни за финансовото състояние на спонсорите на проекта
  • Пазарно проучване, финансови разчети, както и проучване на осъществимостта на проекта
  • Договори във връзка с проекта, които са подписани или се планира да бъдат подписани
  • Други сведения за проекта.

Свържете се с нас

Call center Call center

Обратна връзка

Ние ще се свържем с Вас

010 010

Анкета

За оценки и препоръки

012 012

Намерете офис

Вижте нашата мрежа от офиси и банкомати

chatbot icon