Търговски факторинг

Банка ДСК ви предлага комплексен продукт за управление на търговски вземания, съдържащ, но не ограничаващ се до следните основни услуги:

 • Финансиране на търговски вземания с отложено плащане, без предоставяне на допълнителни обезпечения
 • Администриране и събиране на търговски вземания
 • Застраховка търговски риск
 • Проучване на търговски контрагенти /платци/ и следене на тяхното платежно поведение

За кого е предназначен?

 • Дружества, търгуващи при условия на отложено плащане в рамките между 15 и 180 дни;
 • Компании, извършващи регулярни доставки на стоки/услуги на техни контрагенти – български или чуждестранни юридически лица;
 • Компании, имащи нужда от допълнителни оборотни средства и разполагащи с качествени вземания, но неразполагащи с допълнителни материални обезпечения
 • Дружества, желаещи да навлязат на нови пазари, без да носят рисковете, свързани с това

Какви са предимствата на Факторингa от Банка ДСК?

 • Имате достъп до оборотно финансиране без предоставяне на допълнително обезпечение;
 • Прехвърляте процеса по администриране, следене на падежи и плащания и събиране на вземания на банка ДСК;
 • Подобрявате платежното поведение на платците – събирането на вземанията се извършва от финансова институция;
 • Имате възможност за застраховка на търговския риск;
 • Разполагате с възможност за развитие на експортния бизнес, респективно навлизане на нови пазари и при условия на отложено плащане;
 • Можете да договаряте по-добри търговски условия: отстъпки за по-ранно плащане с доставчиците; да отговаряте на изискванията за отложено плащане на клиенти
 • Забързвате паричния си поток,  увеличавате продажбите си и имате възможност да привличате нови клиенти при условия на отложено плащане
 • Подобрявате показателите на ликвидност на компанията Ви, тъй като факторингът не се отчита като увеличение на кредитната задлъжнялост
Условия на “Бисквитки”

Страницата на Банка ДСК използва бисквитки (cookies) за подобряване на своята ефективност.

Продължавайки използването на сайта, Вие се съгласявате с "Политика за използване на бисквитки (cookies)" на интернет страницата на Банка ДСК - dskbank.bg.

Приемам