empty image

Mastercard Business Credit / Visa Business Credit

Кредитните карти Mastercard Business Credit и Visa Business Credit на Банка ДСК.

С кредитните карти Mastercard Business Credit и Visa Business Credit на Банка ДСК получавате бърз и сигурен достъп до парични средства и можете по лесен начин да управлявате специфичните за бизнеса  разходи - разходи за командировки, хотели, гориво, бизнес срещи, офис консумативи и др. С тях можете да извършвате всички стандартни операции с кредитна карта -  резервация на хотели и самолетни билети, рент-а-кар, плащане при търговец, теглене от АТМ и др. 

Кредитните карти Mastercard Business Credit и Visa Business Credit са предназначени за управляващи и служители в търговски дружества, както и за лица, упражняващи свободни професии. Картите се издават по одобрен за фирмата кредитен лимит в лева или евро.

Вашите предимства:

 • 0% договорен лихвен процент по кредита за всички видове операции;

 • Платен достъп до lounge салони на летища с услугата LoungeKey по карти Visa Business Credit;

 • Достъп до оборотни средства по всяко време;

 • Постоянен контрол върху разходите;

 • Няма ограничение на броя карти, които да се издадат към един кредитен лимит;

 • Безплатна застраховка „Помощ при пътуване в чужбина“ на картодържателя;

 • Безплатен SMS при всяка трансакция;

 • Безплатен SMS за дължима сума за револвиране.

 • Всяка карта е персонализирана с името на картодържателя и името на фирмата и е с индивидуален кредитен лимит, определен от Вас като управляващ/представляващ дружеството;

Какво представлява услугата LoungeKey за карти Visa Business Credit?

Вашата карта Visa Business Credit Ви осигурява платен достъп до 1200 летищни салона с услугата LoungeKey.

Изтеглете приложението LoungeKey и регистрирайте свой профил тук, за да научите повече.

При посещение на летищен салон, трябва да покажете Вашата Дигитална карта чрез приложението или Вашата карта Visa Business Credit и бордна карта, за да влезете – без нужда от допълнителни пластики.

За използване на услугата LoungeKey за вход в самолетен салон е необходимо да имате регистрация за потвърждаване на online плащания с Вашата карта чрез еднократна парола и статичен ПИН код и/или DSK mToken. Допълнителна информация можете да намерите тук.

Какво и кога трябва да внасям по картата си?

Всеки месец на 5-о число се изчислява дължимата сума за револвиране, която трябва да внесете за ползването на картата. Дължимата сума за револвиране представлява 100 % от усвоения кредитен лимит към падежна дата.

Обърнете внимание: Вие разполагате с 10 календарни дни след падежна дата да внесете дължимата сума за револвиране.

От къде мога да разбера колко ми е задължението по картата?

Всеки месец, след падежната дата, Банката генерира извлечение, чрез което научавате:

 • дължима сума за револвиране;
 • датата, до която трябва да я внесете;
 • Информация за извършените транзакции.

За Ваше улеснение Ви предлагаме алтернативни възможности за получаване на месечното Ви извлечение:

 • чрез електронното банкиране ДСК Директ;
 • на място, във всяко поделение на Банката;
 • Чрез безплатен SMS на посочен от Вас мобилен телефон.
 • Информация за размера на дължимата сума за револвиране може да получите още:
 • Във всяко поделение на Банка ДСК;
 • на хартиено извлечение, което получавате на посочен от Вас адрес. Важно е да знаете, че при неточен адрес или при промяна, Банкатa не е в състояние да достави извлечението Ви;

Как мога да внеса Минималната сума за револвиране?

За ваше улеснение ние Ви предлагаме няколко възможности за лесно обслужване на кредитния лимит по картата Ви. Вие можете да внесете дължимата сума за револвиране:

 • Чрез превод по сметката на кредитната Ви карта – през ДСК Директ, в поделение на Банката или чрез външен превод;
 • Във всяко поделение на Банка ДСК;
 • Автоматично от посочена от Вас сметка в Банка ДСК.

Лихвен процент

Вид

Лихвен процент

Стандартен лихвен процент при 100 % погасяване

0 %

Лихвен процент при непогасяване на задължението от 100 % в рамките на гратисния период

22 %

Стандартен лихвен процент при 5 % погасяване

16 %

Лихвен процент при непогасяване на задължението от 5% в рамките на гратисния период

 

+5 процентни пункта

 

Лимити за трансакции

По отношение на 24-часовите лимити за транзакции, бизнес кредитните карти могат да бъдат организирани в до три нива, според Вашите нужди:


Ниво „Премиум“

Вид лимит

Лимити по Общи условия

Максимална стойност за договаряне на индивидуални лимити

24-часов лимит за теглене в брой

5 000 лева/валутна равностойност

10 000 лева/валутна равностойност

 24-часов лимит при търговец  5 000 лева/валутна равностойност  10 000 лева/валутна равностойност

Общ 24-часов лимит

25 000 лева/валутна равностойност

50 000 лева/валутна равностойност

Общ 24-часов лимит

25 000 лева/валутна равностойност

50 000 лева/валутна равностойност


Ниво „Макс“

Вид лимит

Лимити по Общи условия

Максимална стойност за договаряне на индивидуални лимити

24-часов лимит за теглене в брой

2 000 лева/валутна равностойност

5 000 лева/валутна равностойност

 24-часов лимит при търговец  2 000 лева/валутна равностойност  5 000 лева/валутна равностойност

Общ 24-часов лимит

15 000 лева/валутна равностойност

25 000 лева/валутна равностойност

Общ 24-часов лимит

15 000 лева/валутна равностойност

25 000 лева/валутна равностойност


Ниво „Стандарт“

Вид лимит

Лимити по Общи условия

Максимална стойност за договаряне на индивидуални лимити

24-часов лимит за теглене в брой

1 000 лева/валутна равностойност

2 000 лева/валутна равностойност

 24-часов лимит при търговец  1 000 лева/валутна равностойност  2 000 лева/валутна равностойност

Общ 24-часов лимит

5 000 лева/валутна равностойност

15 000 лева/валутна равностойност

Общ 24-часов лимит

5 000 лева/валутна равностойност

15 000 лева/валутна равностойност



 

Свържете се с нас

010 010

Запазете час

за консултация

Call center Call center

Обратна връзка

Ние ще се свържем с Вас

012 012

Намерете офис

Вижте нашата мрежа от офиси и банкомати

chatbot icon