empty image

Mastercard Business Credit / Visa Business Credit

Управлявайте специфичните за бизнеса разходи с кредитна карта от Банка ДСК

С кредитните карти Mastercard Business Credit и Visa Business Credit на Банка ДСК получавате бърз и сигурен достъп до парични средства и можете по лесен начин да управлявате специфичните за бизнеса  разходи - разходи за командировки, хотели, гориво, бизнес срещи, офис консумативи и др. С тях можете да извършвате всички стандартни операции с кредитна карта -  резервация на хотели и самолетни билети, рент-а-кар, плащане при търговец, теглене от АТМ и др. 

Кредитните карти Mastercard Business Credit и Visa Business Credit са предназначени за управляващи и служители в търговски дружества, както и за лица, упражняващи свободни професии. Картите се издават по одобрен за фирмата кредитен лимит в лева или евро.


Вашите предимства:

 • 0% договорен лихвен процент по кредита за всички видове операции;

 • Платен достъп до lounge салони на летища с услугата LoungeKey по карти Visa Business Credit;

 • Достъп до оборотни средства по всяко време;

 • Постоянен контрол върху разходите;

 • Няма ограничение на броя карти, които да се издадат към един кредитен лимит;

 • Безплатна застраховка „Помощ при пътуване в чужбина“ на картодържателя;

 • Безплатен SMS при всяка трансакция;

 • Безплатен SMS за дължима сума за револвиране.

 • Всяка карта е персонализирана с името на картодържателя и името на фирмата и е с индивидуален кредитен лимит, определен от Вас като управляващ/представляващ дружеството;


Какво представлява услугата LoungeKey за карти Visa Business Credit?

Вашата карта Visa Business Credit Ви осигурява платен достъп до 1200 летищни салона с услугата LoungeKey.

Изтеглете приложението LoungeKey и регистрирайте свой профил тук, за да научите повече.

При посещение на летищен салон, трябва да покажете Вашата Дигитална карта чрез приложението или Вашата карта Visa Business Credit и бордна карта, за да влезете – без нужда от допълнителни пластики.

За използване на услугата LoungeKey за вход в самолетен салон е необходимо да имате регистрация за потвърждаване на online плащания с Вашата карта чрез еднократна парола и статичен ПИН код и/или DSK mToken. Допълнителна информация можете да намерите тук.

Какво и кога трябва да внасям по картата си?

Всеки месец на 5-о число се изчислява дължимата сума за револвиране, която трябва да внесете за ползването на картата. Дължимата сума за револвиране представлява 100% от усвоения кредитен лимит към падежна дата.

Обърнете внимание: Вие разполагате с 10 календарни дни след падежна дата да внесете дължимата сума за револвиране.

От къде мога да разбера колко ми е задължението по картата?

Всеки месец, след падежната дата, банката генерира извлечение, чрез което научавате:

 • дължима сума за револвиране;

 • датата, до която трябва да я внесете;

 • информация за извършените транзакции.


За Ваше улеснение Ви предлагаме алтернативни възможности за получаване на месечното Ви извлечение:

 • чрез електронното банкиране ДСК Директ;

 • на място, във всеки офис на банката;

 • Чрез безплатен SMS на посочен от Вас мобилен телефон.


Информация за размера на дължимата сума за револвиране може да получите още:

 • Във всеки офис на Банка ДСК;

 • на хартиено извлечение, което получавате на посочен от Вас адрес. Важно е да знаете, че при неточен адрес или при промяна, банкатa не е в състояние да достави извлечението Ви;


Как мога да внеса Минималната сума за револвиране?

Предлагаме Ви няколко възможности за лесно обслужване на кредитния лимит по картата Ви. Вие можете да внесете дължимата сума за револвиране:

 • Чрез превод по сметката на кредитната Ви карта – през ДСК Директ, във всеки офис на банката или чрез външен превод;

 • Автоматично от посочена от Вас сметка в Банка ДСК.

Лихвен процент

Вид

Лихвен процент

Стандартен лихвен процент при 100% погасяване

0%

Лихвен процент при непогасяване на задължението от 100% в рамките на гратисния период

22%

Стандартен лихвен процент при 5% погасяване

16%

Лихвен процент при непогасяване на задължението от 5% в рамките на гратисния период

 

+5 процентни пункта

 

Лимити за трансакции

По отношение на 24-часовите лимити за транзакции, бизнес кредитните карти могат да бъдат организирани в до три нива, според Вашите нужди:


Ниво „Премиум“

Вид лимит

Лимити по Общи условия

Максимална стойност за договаряне на индивидуални лимити

24-часов лимит за теглене в брой

5 000 лв./валутна равностойност

10 000 лева/валутна равностойност

24-часов лимит при търговец 5 000 лв./валутна равностойност 10 000 лева/валутна равностойност

Общ 24-часов лимит

25 000 лв./валутна равностойност

50 000 лева/валутна равностойност

Общ 24-часов лимит

25 000 лв./валутна равностойност

50 000 лева/валутна равностойност


Ниво „Макс“

Вид лимит

Лимити по Общи условия

Максимална стойност за договаряне на индивидуални лимити

24-часов лимит за теглене в брой

2 000 лв./валутна равностойност

5 000 лева/валутна равностойност

24-часов лимит при търговец 2 000 лв./валутна равностойност 5 000 лева/валутна равностойност

Общ 24-часов лимит

15 000 лв./валутна равностойност

25 000 лева/валутна равностойност

Общ 24-часов лимит

15 000 лв./валутна равностойност

25 000 лева/валутна равностойност


Ниво „Стандарт“

Вид лимит

Лимити по Общи условия

Максимална стойност за договаряне на индивидуални лимити

24-часов лимит за теглене в брой

1 000 лв./валутна равностойност

2 000 лева/валутна равностойност

24-часов лимит при търговец 1 000 лв./валутна равностойност 2 000 лева/валутна равностойност

Общ 24-часов лимит

5 000 лв./валутна равностойност

15 000 лева/валутна равностойност

Общ 24-часов лимит

5 000 лв./валутна равностойност

15 000 лева/валутна равностойност 

Свържете се с нас

010 010

Запазете час

за консултация

Call center Call center

Обратна връзка

Ние ще се свържем с Вас

012 012

Намерете офис

Вижте нашата мрежа от офиси и банкомати

chatbot icon