empty image

Кредитна карта Visa Business Gold

Упрвалявайте лесно Вашите бизнес разходи

С кредитната Visa Business Gold на Банка ДСК получавате едновременно всички удобства на кредитна карта от висок клас и си осигурявате оборотни средства под формата на фирмен кредит, без необходимост от обезпечения. Управлявате лесно вашите бизнес разходи дори в непредвидени ситуации.

С Visa Business Gold можете да извършвате всички стандартни операции с кредитна карта - резервация на хотели и самолетни билети, рент-а-кар, плащане при търговец, теглене от АТМ навсякъде, 24 часа в денонощието. Кредитната карта Visa Business Gold е предназначена за управляващия търговското дружество, като може да се издава и на други служители, посочени от него.

Картите се издават с одобрен за фирмата кредитен лимит до 200 000 в лева или равностойност в евро.


Вашите предимства:

 • Карта от висок клас, символ на престиж и доверие;

 • Достъп до оборотни средства по всяко време;

 • Безплатна застраховка „Помощ при пътуване в чужбина“ на картодържателя;

 • Платен достъп до lounge салони на летища с услугата LoungeKey;

 • Безплатен SMS при всяка транзакция;

 • Безплатен SMS за дължима сума за револвиране;

 • Всяка карта е персонализирана с името на картодържателя и името на фирмата и е с индивидуален; кредитен лимит, определен от Вас като управляващ/ представляващ дружеството.

 • Постоянен контрол върху разходите;


Какво представлява услугата LoungeKey?

Вашата карта Visa Business Gold Ви осигурява платен достъп до 1200 летищни салона с услугата LoungeKey.

Изтеглете приложението LoungeKey и регистрирайте свой профил тук, за да научите повече.

При посещение на летищен салон, трябва да покажете Вашата Дигитална карта чрез приложението или Вашата карта Visa Business Gold и бордна карта, за да влезете – без нужда от допълнителни пластики.

За използване на услугата LoungeKey за вход в самолетен салон е необходимо да имате регистрация за потвърждаване на online плащания с Вашата карта чрез еднократна парола и статичен ПИН код и/или DSK mToken. Допълнителна информация можете да намерите тук.

Какво и кога трябва да внасям по картата си?

Всеки месец на 5-о число се изчислява дължимата сума за револвиране, която трябва да внесете за ползването на картата.

При подписването на договор за Visa Business Gold,  Вие можете да изберете между два варианта на обслужване:

 •  дължима сума за револвиране, която представлява 100% от кредитния лимит, усвоен към падежна дата, или;

 • дължима сума за револвиране, която представлява 5% от кредитния лимит, усвоен към падежна дата.

Обърнете внимание: Вие разполагате с 10 календарни дни след падежна дата да внесете дължимата сума за револвиране.


От къде мога да разбера колко ми е задължението по картата?

Всеки месец, след падежната дата, банката генерира извлечение, чрез което научавате:

 • дължима сума за револвиране;

 • датата, до която трябва да я внесете;

 • информация за извършените транзакции.


За Ваше улеснение Ви предлагаме алтернативни възможности за получаване на месечното Ви извлечение:

 • чрез електронното банкиране ДСК Директ;

 • на място, във всеки офис на банката;


Информация за размера на дължимата сума за револвиране може да получите още:

 • във всяко поделение на Банка ДСК;

 • чрез безплатен SMS на посочен от Вас мобилен телефон.


Как мога да внеса Минималната сума за револвиране?

За ваше улеснение ние Ви предлагаме няколко възможности за лесно обслужване на кредитния лимит по картата Ви. Вие можете да внесете дължимата сума за револвиране:

 • във всеки офис на Банка ДСК;

 • чрез превод по сметката на кредитната Ви карта – през ДСК Директ, в офис на банката или чрез външен превод;

 • автоматично от посочена от Вас сметка в Банка ДСК.


Лихвен процент

Вид

Лихвен процент

Стандартен лихвен процент при 100% погасяване

0 %

Лихвен процент при непогасяване на задължението от 100% в рамките на гратисния период

22 %

Стандартен лихвен процент при 5% погасяване

16 %

Лихвен процент при непогасяване на задължението от 5% в рамките на гратисния период

 

+5 процентни пункта


Лимити за трансакции

По отношение на 24-часовите лимити за транзакции, бизнес кредитните карти могат да бъдат организирани в до три нива, според Вашите нужди:

Ниво „Премиум“

Вид лимит

Лимити по Общи условия

Максимална стойност за договаряне на индивидуални лимити

24-часов лимит за теглене в брой

5 000 лв./валутна равностойност

10 000 лв./валутна равностойност

24-часов лимит при търговец

5 000 лв./валутна равностойност 10 000 лв./валутна равностойност

Общ 24-часов лимит

25 000 лв./валутна равностойност

50 000 лв./валутна равностойност

Общ 24-часов лимит

25 000 лв./валутна равностойност

50 000 лв./валутна равностойност


Ниво „Макс“

 Вид лимит

Лимити по Общи условия

Максимална стойност за договаряне на индивидуални лимити 
 24-часов лимит за теглене в брой

2 000 лв./валутна равностойност

5 000 лв./валутна равностойност

24-часов лимит при търговец2 000 лв./валутна равностойност 

Общ 24-часов лимит

15 000 лв./валутна равностойност

25 000 лв./валутна равностойност

Общ 24-часов лимит

15 000 лв./валутна равностойност

25 000 лв./валутна равностойност


Ниво „Стандарт“

Вид лимит

Лимити по Общи условия

Максимална стойност за договаряне на индивидуални лимити

24-часов лимит за теглене в брой

1 000 лв./валутна равностойност

2 000 лв./валутна равностойност

24-часов лимит при търговец1 000 лв./валутна равностойност 

Общ 24-часов лимит

5 000 лв./валутна равностойност

15 000 лв./валутна равностойност

Общ 24-часов лимит

5 000 лв./валутна равностойност

15 000 лв./валутна равностойност 

Свържете се с нас

Call center Call center

Обратна връзка

Ние ще се свържем с теб

018 018

Анкета

За оценки и препоръки

012 012

Намерете офис

Вижте нашата мрежа от офиси и банкомати

chatbot icon