мултикеш

Multicash

Получавате отдалечен достъп до Вашите финанси в Банка ДСК

Изберете Банкиране с Multicash, за да спестите време и усилия за другите важни неща.


Какво представлява PC банкиране?

Чрез инсталирането на специализиран софтуер на посочени от Вас работни места с персонални компютри, получавате отдалечен достъп до  финансите си в Банка ДСК.  Електронният достъп до Вашите сметки се лимитира на различни нива в зависимост от управленска структура и делегираните права за подписване на банкови документи.

 • Надеждна защита от неоторизиран достъп на
  няколко нива

 • Управлениe на лимити и достъпи на различни нива

 • Възможност за достъп до собствените средства извън работното време на банката от всяка точка на света

 • Пълна автоматизация на процеса за масови плащания и интеграция със счетоводна система (MultiCash Transfer Autoclient)

 • Поддръжка на МТ940 формат на извлечения

 • Удобен web интерфейс за потвърждаване и подписване на преводи

 • Възможност за съхраняване на информация, необходима за финансовия мениджмънт

 • Възможност за отдалечена инсталация след предварително попълнена заявка и отдалечена помощ с помощта на специален софтуер за отдалечен достъп

 • Възможност за поддържане на готови платежни нареждания(шаблони), които автоматизират процеса по ежемесечни плащания.
  Попълва се само датата и сумата


Чрез Multicash банкиране Вие можете да:

Получите информация за:

 • Салда и движения по сметки

 • Статус на платежните нареждания по електронен път

 • Валутни курсове

 • Банки и банкови клонове, участващи в платежната система

Да осъществите следните банкови операции:

 • Вътрешнобанкови преводи в лева и валута

 • Междубанкови преводи в лева и валута

 • Платежни нареждания към бюджета

 • Преводно нареждане за местен директен дебит

 • Съгласие за директен дебит

 • Плащания през RINGS

 • Да получите копия на платежните документи за входящи и изходящи преводи през БИСЕРА в pdf. Формат

 • Обработка на файл с масови плащания

 • Импорт/експорт на информация с различно съдържание и формат

 • Договаряне на преференциален валутен курс


Колко ще ми струва?

Месечната такса за електронното банкиране е в зависимост от избрания от Вас тарифен план.

MultiCash@Sign

Свържете се с нас

Call center Call center

Обратна връзка

Ние ще се свържем с Вас

010 010

Анкета

За оценки и препоръки

012 012

Намерете офис

Вижте нашата мрежа от офиси и банкомати