dsk direct mobi

Мобилно приложение DSK MC@Sign

Бързо и лесно да подписване на платежни нареждания за бизнес клиенти

Мобилната апликация за Android и iOS - DSK MC@Sign представлява модул на PC банкиране Multicash, чрез която бизнес клиентите, които използват този електронен канал, могат бързо и лесно да подписват платежни нареждания, съставени чрез него.

 

Чрез инсталирането на DSK MC@Sign получавате:

  • Контактна информация и местоположение на банкови офиси на БДСК (достъпна карта).

  • Актуална информация по сметките на клиента (наличност, салдо, блокирани суми, натрупана лихва, разрешен и използван овърдрафт).

  • Възможност за оторизация (подписване) с тоукън устройство на чакащите подписване файлове с преводи. Възможно е подписване от страна на потребителя както като първи, така и като втори подпис в съответствие със заявените от клиента права на достъп. Допустимо е единствено подписване на вече съставени в Multicash платежни нареждания, не и тяхното съставяне.

  • Информация за чакащи оторизация и оторизирани (подписани) от клиента файлове с преводи.

  • Възможност за деактивиране на изпратен за подпис файл с преводи.

  • Възможност за отказ (изтриване на положеният подпис) с тоукън устройство.

  • Административни функции (редактиране на профила на потребителя, блокиране на потребителя, Промяна на парола, Промяна на ПИН за тоукън).

  •  

Свържете се с нас

Call center Call center

Обратна връзка

Ние ще се свържем с Вас

010 010

Анкета

За оценки и препоръки

012 012

Намерете офис

Вижте нашата мрежа от офиси и банкомати

chatbot icon