мултикеш

SMS услуги

Следете наличност по Вашите фирмени средства.

Ние незабавно Ви уведомяваме какво се случва с Вашите фирмени средства.

Ние се грижим да бъдете информиран за наличността по Вашите фирмени сметки, постъпленията по тях и всяка транзакция с Вашите бизнес банкови карти.


Какво представлява?

На обявен от Вас номер на мобилен телефон от системата на А1, Теленор и Виваком Вие получавате SMS съобщение изпратено от Банка ДСК за:

  • Наличност по сметка – в началото на всеки работен ден Вие ще знаете наличността по Вашите фирмени сметки;
  • Картконтрол – при всяка транзакция с Ваша бизнес банкова карта, ние ще Ви уведомим незабавно;
  • Постъпления по сметка – Вие ще бъдете известен при всяко постъпление по Ваша фирмена сметка за точната сума и името на наредителя;

Колко ще ми струва?

За едно SMS съобщение заплащате такса според Тарифата на Банката. (Научете повече)
Включването на услугите е безплатно.


Вашите предимства:

  • Вие сте информиран за операциите извършени с бизнес банковите Ви карти;
  • Започвате деня, знаейки с какви средства разполагате;
  • Имате информация за това кога и от кого постъпват различните суми по разплащателните Ви сметки.

Какво трябва да направя?

Посетете обслужващото Ви поделение на Банка ДСК и попълнете Искане за достъп до ДСК Директ за бизнес клиенти или използвайте Вашият достъп до Интернет канала на ДСК Директ, за да активирате съответната услуга.

Свържете се с нас

Call center Call center

Обратна връзка

Ние ще се свържем с Вас

010 010

Анкета

За оценки и препоръки

012 012

Намерете офис

Вижте нашата мрежа от офиси и банкомати

chatbot icon