бизнес пакети

Бизнес пакети, спрени от продажба

037

ДСК Начало Плюс

(преустановен от продажба)

Кешова опция ДСК Начало Плюс

*срещу допълнителна месечна такса за ползване от 42 лв. към цената на пакет ДСК Начало

 • Теглене на пари в брой в офис на банката - BGN/Левова равностойност - месечен лимит - до 100 000 лв. на месец

 • Внасяне на пари в брой в офис на банката - BGN/Левова равностойност - месечен лимит - до 100 000 лв. на месец037

ДСК Бизнес Класик

(преустановен от продажба)

За кого е подходящ?

Подходящ е за среден и малък бизнес клиенти, както и други нефинансови и обществени организации, които извършват малко на брой транзакции по разплащателната си сметка.

Преференции

 • До 2 разплащателни сметки без такса за откриване и месечно обслужване (една основна в лева и една допълнителна в лева/евро/щ.д)

 • До 5 бизнес дебитни карти към основната сметка - без такса за издаване, такса за месечно обслужване и преиздаване при изтичане срока на валидност

 • Електронно банкиране по тарифен план “Обем” на ДСК Директ - без месечна такса

Касови операции:

 • Внасяне на пари в брой в офис на банката с общ дневен лимит до 5 000 лв. такса от 5 лв. за всяка транзакция

 • Внасяне на суми над дневния лимит – за горницата над дневния лимит съгласно действащата Тарифа на банката

Банкови преводи през електронно банкиране:

 • Неограничен брой вътрешнобанкови преводи в лева – без такса

 • До 10 бр. междубанкови превода през Бисера (без RINGS) в лева – без такса


Месечна такса за ползване - 20 лв.

Годишна такса за ползване на пакетна програма с отстъпка от една месечна такса - 220 лв.037

ДСК Онлайн Инфо

(преустановен от продажба)

За кого е подходящ?

Подходящ за нови и настоящи клиенти с малък и среден бизнес,както и други нефинансови и обществени организации, които извършват множество разплащания чрез електронно банкиране.

Преференции

 • До 2  разплащателни сметки – без такса за откриване и месечно обслужване (една основна в лева и една допълнителна в лева/евро/щ.д.)

 • До 5 бизнес дебитни карти към основната сметка - без такса за издаване, такса за месечно обслужване и преиздаване при изтичане срока на валидност

Eлектронно банкиране:

Банкови преводи през електронно банкиране:

 • Неограничен брой вътрешнобанкови преводи в лева – без такса

 • Неограничен брой междубанкови кредитни преводи през БИСЕРА (без RINGS) в лева - 0.70 лв. за транзакция

Други преференции

 • Внасяне и теглене на суми от АТМ терминал на Банка ДСК– без такса

 • Безплатно инсталиране на физически ПОС терминал

 • Обработка на преводи на работни заплати на персонала - без такса по сметки на служители, открити в Банка ДСК


Месечна такса за ползване - 24 лв.

Годишна такса за ползване на пакетна програма с отстъпка от една месечна такса – 264 лв.037

ДСК Бизнес Партньор Сребърен Старт

(преустановен от продажба)

За кого е подходящ?

За нови и настоящи клиенти с малък и среден бизнес, както и други нефинансови и обществени организации, с голям брой транзакции по банкови сметки.

Преференции

Разплащателна сметка без такса за откриване и месечно обслужване и дебитна карта:

 • До 2 разплащателни сметки – без такса за откриване и месечно обслужване (една основна в лева и една допълнителна в лева/евро/щ.д.)

 • До 5 бизнес дебитни карти към основната сметка - без такса за издаване, такса за месечно обслужване и преиздаване при изтичане срока на валидност

 • До 5 броя допълнителни бизнес дебитни карти на Банка ДСК с месечна такса за обслужване на съответната карта в размер на 50% от Тарифата на банката

 • Електронно банкиране по тарифен план “Обем” на ДСК Директ - без месечна такса

Касови операции

 • Дневен лимит за внасяне на пари в наличност (банкноти) с общ размер до 4 000 лв./ 2 лева за всяка транзакция до размера на дневния лимит

 • Внасяне на суми над дневния лимит – за горницата над дневния лимит съгласно действащата Тарифа на банката

 • Дневен лимит за теглене с общ размер до 2 000 лв. – 2.00 лв. за всяка транзакция до размера на дневния лимит

 • Теглене суми над дневния лимит - за горницата над дневния лимит съгласно действащата Тарифа на банката

Банкови преводи през електронно банкиране:

 • Неограничен брой вътрешнобанкови преводи в лева – без такса

 • До 25 бр. междубанкови превода в лева през БИСЕРА (без RINGS) – без такса

Други преференции

 • Внасяне и теглене на суми от АТМ терминал на Банка ДСК – без такса

 • Безплатно инсталиране на физически ПОС терминал

 • Обработка на преводи на работни заплати на персонала - без такса по сметки на служители, открити в Банка ДСК


Месечна такса за ползване - 34 лв.

Годишна такса за ползване на пакетна програма с отстъпка от една месечна такса – 374 лв.037

ДСК Бизнес Партньор Златен Обем

(преустановен от продажба)

За кого е подходящ?

Подходящ за нови и настоящи клиенти с малък и среден бизнес, както и други нефинансови и обществени организации, с голям брой транзакции по банкови сметки.

Преференции

 • До 2 разплащателни сметки – без такса за откриване и месечно обслужване (една основна в лева и една допълнителна в лева / евро / щ.д.)

 • До 5 бизнес дебитни карти към основната сметка - без такса за издаване, такса за месечно обслужване и преиздаване при изтичане срока на валидност

 • До 5 броя допълнителни бизнес дебитни карти на Банка ДСК с месечна такса за обслужване на съответната карта в размер на 50% от Тарифата на банката

 • Електронно банкиране по тарифен план “Обем” на ДСК Директ без месечна такса

Касови операции

 • Дневен лимит за внасяне на пари в наличност (банкноти) с общ размер до 5 000 лв. – без такса

 • Внасяне на суми над дневния лимит – за горницата над дневния лимит съгласно действащата Тарифа на банката

 • Дневен лимит за теглене с общ размер до 3 000 лв. – без такса

 • Теглене суми над дневния лимит - за горницата над дневния лимит съгласно действащата Тарифа на банката

Банкови преводи през електронно банкиране:

 • Неограничен брой вътрешнобанкови преводи в лева – без такса

 • До 40 бр. междубанкови превода в лева през БИСЕРА (без RINGS)– без такса

Други преференции

 • Внасяне и теглене на суми от АТМ терминал на Банка ДСК  – без такса

 • Безплатно инсталиране на физически ПОС терминал

 • Обработка на преводи на работни заплати на мин. 3 служители / месечно - без такса по сметки, открити в Банка ДСК

 • Без такса за 1 бр. пакет Частно банкиране за собственик / управител на фирмата


Месечна такса за ползване - 62 лв.

Годишна такса за ползване на пакетна програма с отстъпка от една месечна такса - 682 лв.037

ДСК Бизнес Партньор Платинен Обем

(преустановен от продажба)

За кого е подходящ?

Подходящ за нови и настоящи клиенти с малък и среден бизнес, както и други нефинансови и обществени организации, с голям брой транзакции по банкови сметки.

Преференции

 • До 2 разплащателни сметки – без такса за откриване и месечно обслужване (една основна в лева и една допълнителна в лева / евро / щ.д.)

 • До 7 бизнес дебитни карти към основната сметка - без такса за издаване, такса за месечно обслужване и преиздаване при изтичане срока на валидност

 • До 5 броя допълнителни бизнес дебитни карти на Банка ДСК с месечна такса за обслужване на съответната карта в размер на 50% от Тарифата на банката

 • Електронно банкиране по тарифен план “Обем” на ДСК Директ - без месечна такса

Касови операции

 • Дневен лимит за внасяне на пари в наличност с общ размер до 10 000 лв. – без такса

 • Внасяне на суми над дневния лимит – за горницата над дневния лимит съгласно действащата Тарифа на банката

 • Дневен лимит за теглене с общ размер до 5 000 лв. – без такса

 • Теглене суми над дневния лимит - за горницата над дневния лимит съгласно действащата Тарифа на банката

Банкови преводи през електронно банкиране:

 • Неограничен брой вътрешнобанкови преводи в лева – без такса

 • До 100 бр. междубанкови превода в лева през БИСЕРА (без RINGS) – без такса

Други преференции

 • Внасяне и теглене на суми от АТМ терминал на Банка ДСК – без такса

 • Безплатно инсталиране на физически ПОС терминал

 • Обработка на преводи на работни заплати на персонала – без такса по сметки на служители , открити в Банка ДСК

  Без такса за 1 бр. пакет Частно банкиране за собственик / управител на фирмата


Месечна такса за ползване - 119 лв.

Годишна такса за ползване на пакетна програма с отстъпка от една месечна такса – 1 309 лв.Документи


Свържете се с нас

Call center Call center

Обратна връзка

Ние ще се свържем с Вас

010 010

Анкета

За оценки и препоръки

012 012

Намерете офис

Вижте нашата мрежа от офиси и банкомати

chatbot icon