бизнес пакети

ДСК Онлайн Инфо

За клиенти с малък и среден бизнес, които активно банкират през електронни канали


За кого е подходящ?

Подходящ за нови и настоящи клиенти с малък и среден бизнес,както и други нефинансови и обществени организации, които извършват множество разплащания чрез електронно банкиране.

Преференции

  • До 2  разплащателни сметки – без такса за откриване и месечно обслужване (една основна в лева и една допълнителна в лева/евро/щ.д.)

  • До 5 бизнес дебитни карти към основната сметка - без такса за издаване, такса за месечно обслужване и преиздаване при изтичане срока на валидност

Eлектронно банкиране:

Банкови преводи през електронно банкиране:

  • Неограничен брой вътрешнобанкови преводи в лева – без такса

  • Неограничен брой междубанкови кредитни преводи през БИСЕРА (без RINGS) в лева - 0.70 лв. за транзакция

Други преференции

  • Внасяне и теглене на суми от АТМ терминал на Банка ДСК– без такса

  • Безплатно инсталиране на физически ПОС терминал

  • Обработка на преводи на работни заплати на персонала - без такса по сметки на служители, открити в Банка ДСК


Месечна такса за ползване - 24 лв.

Годишна такса за ползване на пакетна програма с отстъпка от една месечна такса – 264 лв.

Новини

Свържете се с нас

010 010

Запазете час

за консултация

Call center Call center

Обратна връзка

Ние ще се свържем с Вас

012 012

Намерете офис

Вижте нашата мрежа от офиси и банкомати

chatbot icon