бизнес пакети

ДСК Онлайн Инфо

За кого е подходящ?

За нови и настоящи клиенти, които извършват множество разплащания чрез електронно банкиране.

Преференции

  • До 2  разплащателни сметки – без такса за откриване и месечно обслужване (една основна в лева и една допълнителна в лева/евро/щ.д.);

  • До 5 бизнес дебитни карти към основната сметка - без такса за издаване, такса за месечно обслужване и преиздаване при изтичане срока на валидност;

Електронно банкиране, Банкиране с Multicash

  • Електронно банкиране ДСК Директ или ПП Мултикеш по тарифен план „Инфо“- без месечна такса за обслужване и без такса за инсталиране на ПП Мултикеш;

Банкови преводи през електронно банкиране:

  • Неограничен брой вътрешнобанкови преводи в лева – без такса;

  • Неограничен брой междубанкови кредитни преводи през БИСЕРА (без RINGS) в лева - 0.55 лв. за транзакция;

Други преференции

  • Внасяне и теглене на суми от АТМ терминал на Банка ДСК– без такса;

  • Безплатно инсталиране на физически ПОС терминал;

  • Обработка на преводи на работни заплати на персонала - без такса по сметки на служители, открити в Банка ДСК;

Месечна такса за ползване - 24 лв.

Годишна такса за ползване на пакетна програма с отстъпка от една месечна такса – 264 лв.

Свържете се с нас

010

Запазете час

за консултация

Call center

Обратна връзка

Ние ще се свържем с Вас

012

Намерете офис

Вижте нашата мрежа от офиси и банкомати