Подходящ за нови и настоящи клиенти

ДСК Прогрес

Подходящ за нови и настоящи клиенти с множество разплащания

За кого е подходящ?

Подходящ за нови и настоящи клиенти с малък и среден бизенес, извършващи множество на брой разплащания чрез електронно банкиране.

Преференции

  • Разплащателна сметка - без такса за откриване и поддържане;

  • Откриване допълнителна сметка в BGN, EUR или USD - без такса за откриване и без месечна такса за обслужване и поддръжка;

  • 5 бр. дебитна карта без такса издаване и без месечна такса.


Eлектронно банкиране:

  • Електронно банкиране ДСК Директ - без месечна такса за обслужване.


Банкови преводи през електронно банкиране:

  • Неограничен брой вътрешнобанкови превода през електронен канал (без периодични преводи и преводи с бъдещ вальор);

  • 30 бр. междубанкови превода през БИСЕРА и/или SEPA, и/или BLINK през ел. банкиране - ДСК Директ - без такса (без преводи за заплати, периодични преводи и преводи с бъдещ вальор.


Внасяне и теглене на пари в наличност в офис на банката с преференциален месечен лимит:

  • Теглене на пари в брой в офис на Банката - BGN/Левова равностойност - месечен лимит - до 100 000 лв. - 4 лв. за всяка операция в рамките на месечния лимит; над посочения месечен лимит – всяка операция се таксува по тарифа;

  • Внасяне на пари в брой в офис на банката - BGN/Левова равностойност - месечен лимит - до 100 000 лв. - 4 лв. за всяка операция в рамките на месечния лимит; над посочения месечен лимит – всяка операция се таксува по тарифа.


Внасяне и теглене на пари в наличност на банкомат на Банка ДСК с преференциални цени:

  • Внасяне на пари в наличност чрез АТМ на Банка ДСК – 50% от таксата по тарифа;

  • Теглене на пари в наличност в България от АТМ на Банка ДСК – 50% от таксата по тарифа.


Месечна такса за ползване - 38 лв.

Документи


Свържете се с нас

Call center Call center

Обратна връзка

Ние ще се свържем с Вас

010 010

Анкета

За оценки и препоръки

012 012

Намерете офис

Вижте нашата мрежа от офиси и банкомати

chatbot icon