Подходящ за нови и настоящи клиенти

ДСК Прогрес

Подходящ за нови и настоящи клиенти с множество разплащания

За кого е подходящ?

Подходящ за нови и настоящи клиенти с малък и среден бизенес, извършващи множество на брой разплащания чрез електронно банкиране.

Преференции

  • Разплащателна сметка - без такса за откриване и поддържане;

  • Откриване допълнителна сметка в BGN, EUR, USD или GBP - без такса откриване;

  • 5 бр. дебитна карта без такса издаване и без месечна такса.

Eлектронно банкиране:

  • Електронно банкиране ДСК Директ - без месечна такса за обслужване.

Банкови преводи през електронно банкиране:

  • Неограничен брой вътрешнобанкови превода през електронен канал (без периодични преводи и преводи с бъдещ вальор);

  • 30 бр. междубанков превод през БИСЕРА и/или SEPA през ел.б анкиране - ДСК Директ - без такса (без преводи за заплати, периодични преводи и преводи с бъдещ вальор.

Внасяне и теглене на пари в наличност

  • Внасяне на пари в наличност чрез АТМ на Банка ДСК – без такса;

  • Теглене на пари в наличност в България от АТМ на Банка ДСК – без такса;

  • Теглене на пари в брой в офис на Банката - BGN/Левова равностойност - месечен лимит - до 100 000 лв. - 3 лв. за всяка операция; над месечния лимит – по тарифа;

  • Внасяне на пари в брой в офис на банката - BGN/Левова равностойност - месечен лимит - до 100 000 лв. - 3 лв. за всяка операция; над месечния лимит – по тарифа.

Месечна такса за ползване - 38 лв.

Документи


Свържете се с нас

Call center Call center

Обратна връзка

Ние ще се свържем с Вас

010 010

Анкета

За оценки и препоръки

012 012

Намерете офис

Вижте нашата мрежа от офиси и банкомати

chatbot icon