DSK_Business_Line_Gray

 

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ИНИЦИАТИВА ЗА МСП“


DSK_Business_Line_Gray

 

На 19 декември 2016 г. Банка ДСК ЕАД подписа с „Европейски инвестиционен фонд“ гаранционно споразумение по програма „Инициатива за МСП“. Банка ДСК отпуска средства за кредитни сделки на бизнес клиенти при преференциални лихви и при облекчени изисквания за обезпечения. Кредитите се предоставят при условията на програмата и се ползват с подкрепа от Европейския съюз по линия на Оперативна програма „Инициатива за МСП“ 2017-2020 с финансиране от Европейски фонд за регионално развитие „Хоризонт 2020“, както и съфинансиране от Европейския инвестиционен фонд и Европейската инвестиционна банка. Вземанията на кредитора по договора за кредит са частично и условно гарантирани от ЕИФ чрез включването им в гарантиран портфейл от кредити при условията на споразумението.

 

ОГРАНИЧЕНИЯ ЗА КРЕДИТИРАНЕ


Кредитите се отпускат на компании от всички сектори на икономиката без традиционно изключените (оръжия, хазарт, производство и търговия с алкохол и др.). От обхвата на гаранционната схема са изключени и първичните земеделски производители. Не се финансират разходи по проекти, които получават финансиране от друг инструмент на Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ) или на Европейски съюз, или финансиране на същия инструмент на ЕСИФ по линия на друга оперативна програма.

 

ВИДОВЕ КРЕДИТИ


  • Кредити за инвестиционни нужди
  • Кредити за оборотни нужди

 

КРЕДИТИ ПО ПРОГРАМА ИНОВФИН

На 1 март 2017 г. Банка ДСК и Европейският инвестиционен фонд подписаха споразумение в рамките на инициативата Кредити по програма „ИновФин“ с финансова подкрепа по Програмата на Европейската комисия „Horizon 2020“. По силата на споразумението кредитът се предоставя при условията на Гаранционен механизъм за МСП “InnovFin”, с финансова подкрепа от Европейския съюз по линия на финансовите инструменти на програма Хоризонт 2020 и Европейския фонд за стратегически инвестиции (ЕФСИ), създадени по линия на Инвестиционния план за Европа. Целта на ЕФСИ е да спомогне за финансирането и осъществяване на инвестиции в производство в Европейския съюз и да осигури увеличен достъп до финансиране.

Програма "Инициатива за МСП", Иновфин

Инициатива за МСП: МСП транзакциите сe ползват с подкрепа от Европейския съюз по линия на Оперативна програма „Инициатива за МСП“ 2014-2020 с финансиране от ЕФРР, „Хоризонт 2020“, както и съфинансиране от Европейския инвестиционен фонд и Европейската инвестиционна банка.

InnovFIn: Кредитите се предоставят при условията на Гаранционен механизъм за МСП „InnovFin”, с финансова подкрепа от Европейския съюз по линия на финансовите инструменти на програма „Хоризонт 2020“ и Европейския фонд за стратегически инвестиции (ЕФСИ), създадени по линия на Инвестиционния план за Европа. Целта на ЕФСИ е да спомогне за финансирането и осъществяването на инвестиции в производство в Европейския съюз и да осигури увеличен достъп до финансиране.

 

КАНДИДАТСТВАНЕ ЗА КРЕДИТ

За да разберете дали можете да кандидатствате за финансиране на Вашия бизнес с кредит по ОП „Инициатива за МПС“ и ОП „ИновФин“, заповядайте в офисите на Банка ДСК, където ще ви бъде предоставена допълнителна информация за условията на програмите.

Заповядайте в специализираните ни центрове за обслужване на бизнес клиенти:

КОРПОРАТИВЕН ЦЕНТЪР СОФИЯ – гр. София, ул. „Калоян“ №1

БИЗНЕС ЦЕНТЪР СОФИЯ ИЗТОК – Бизнес център за обслужване на малки и средни предприятия: гр. София, бул. „Цариградско шосе“ № 47А – Офис център Полиграфия

БИЗНЕС ЦЕНТЪР СОФИЯ ЗАПАД – Бизнес център за обслужване на малки и средни предприятия: гр. София, бул. „Е. И. Тотлебен“ №30-32

БИЗНЕС ЦЕНТЪР БУРГАС – гр. Бургас 8000, ул. „А. Мицкевич“ №7

БИЗНЕС ЦЕНТЪР ПЛОВДИВ – гр. Пловдив, 4000, ул. „Петко Д. Петков“ №23

БИЗНЕС ЦЕНТЪР ВАРНА – бул. „Владислав Варненчик“ №108

БИЗНЕС ЦЕНТЪР СТАРА ЗАГОРА – гр. Ст. Загора 6000, бул. „Митрополит Методий Кусев“ №8

БИЗНЕС ЦЕНТЪР РУСЕ – гр. Русе 7000, ул. „Добри Немиров“ №7

БИЗНЕС ЦЕНТЪР ПЛЕВЕН – гр. Плевен 5800, ул. „Васил Левски“ №152

БИЗНЕС ЦЕНТЪР ХАСКОВО – гр. Хасково 6300, ул. „Отец Паисий“ №32

БИЗНЕС ЦЕНТЪР БЛАГОЕВГРАД – гр. Благоевград 2700, ул. „Св. Кирил и Методий“ №18А

БИЗНЕС ЦЕНТЪР СЛИВЕН – гр. Сливен 8800, ул. „Драган Цанков“ №2А

БИЗНЕС ЦЕНТЪР ВЕЛИКО ТЪРНОВО – гр. В. Търново 5000, ул. „Цар Освободител“ №3

БИЗНЕС ЦЕНТЪР ВРАЦА – гр. Враца 3000, ул. „Христо Ботев“ №44

За повече информация и консултация • www.dskbank.bg • всички поделения на Банка ДСК • Call center: 0700 10 375 • *BDSK (*2375)