лихвен риск

Структурирани продукти

Създай своя инвестиционен продукт, базиран на конкретни индекси и/или пазарни измерители

Банка ДСК предлага на своите клиенти структурирани продукти, създадени от водещи международни банки. Структурираните продукти са финансови инструменти, чиито резултат зависи от представянето на даден индекс, лихвен процент, валута или стока. Те дават възможност за постигане на положителна доходност при определени сценарии на развитие на представянето на финансовия актив, върху който са базирани.

Банка ДСК предлага възможност за структуриране на продукт за даден клиент за по-голям обем на инвестицията въз основа на избран от него индекс или клас актив, както и определена от него защита на главницата.Характеристики:

  • Дават възможност за експозиция към различни активи – индекси, акции, стоки, ценни метали, валутни двойки и други;

  • Предоставят голямо разнообразие от профили по отношение на риск и доходност;

  • Могат да са без защита на главницата или със защита на главницата до определен процент на падежа на структурирания продукт;

  • Имат ежедневна ликвидност от създателя на продукта.

Свържете се с нас

Call center Call center

Обратна връзка

Ние ще се свържем с Вас

010 010

Анкета

За оценки и препоръки

012 012

Намерете офис

Вижте нашата мрежа от офиси и банкомати

chatbot icon