новини
Новини и уведомления
News image

Кредитите за енергийна ефективност тръгват от 9.95%

Връщат дo 35% от парите, ако кандидатства асоциация на собствениците
Все повече българи теглят кредити за енергийна ефективност, с които искат да направят саниране на жилището си, да си закупят енергоспестяваща дограма и климатици. Това стана ясно при представянето преди броени дни на резултатите от програма REECL - Програма за енергийна ефективност в дома. Тя се финансира от Европейската банка за възстановяване и развитие (ЕБВР) и международия фонд „Козлодуй".
Програмата работи в тясно партньорство с 4 търговски банки - ДСК, Сибанк, Райфайзенбанк и ПроКредит банк, като се явява гарант по отпусканите кредити.
Банките отпускат заеми за енергийна ефективност както на отделни физически лица, така и на цели кооперации. В зависимост от това определена част от кредита се връща обратно на кандидата като безвъзмездна помощ след успешното усвояване на парите. За частни лица и единични жилища се връ-
щат 20% от направените инвестиции, а за цели кооперации - 30%. Този процент може да се увеличи до 35% в случаите, когато кандидатстват асоциации на собствениците, регистрирани като юридически лица. Тези случаи обаче са най-малко на брой.
Четирите банки са предоставили сходни условия на продуктите си, като възможно най-ниската годишна лихва е 9,95%. Тя се дава, ако са изпълнени определени условия. В противен случай лихвата може да надхвърли 11% на годишна база. Продуктите обаче са сметнати така, че възстановените средства при успешно изпълнение почти покриват разходите за лихви.
В определени случаи лихвата зависи и от срока за погасяване на кредита. Заеми със срок на погасяване до 7 години са при по-нисък лихвен процент. Обикновено максималният срок за теглене е 10 години.
Банките имат и сходен максимален размер на кредитите за енергийна ефективност. Той е 35 000 лв. за банките, които отпускат целевия кредит в българска валута, и 17 500 евро за тези, които са избрали да теглят в евро. Едно домакинство може да кандидатства за няколко кредита за енергийна ефективност по линия на фонда REECL, но максималният размер на безвъзмездните средства - парите, възстановени след реализиране на проектите - не може да надхвърля 9000 евро.
Кредити за енергийна ефективност се отпускат за точно определени дейности, като изолация, поставяне на дограма, инсталиране на котли и печки на биомаса, слънчеви колектори, газификация, климатици. В зависимост от конкретния проект варира и максималният размер на безвъзмездната помощ. Тя е най-висока като сума при монтаж на сградна фото-волтаична система и при газификация на жилища. Най-малка е безвъзмездната помощ за изолация на подове.
В повечето случаи банките одобряват кредити, при които дейностите по енергийна ефективност се извършват от определени фирми, които са признати от финансовите институции и от програмата REECL.
Кандидатите, които кандидатстват за подобни кредити по линия на REECL, трябва да имат предвид, че безвъзмездната помощ не се възстановява веднага, а в срок до 4 месеца след реализация на проекта. За асоциациите на собствениците този срок може и да е по-дълъг, защото се изискват определени допълнителни документи.


Виолина Маринова, главен изпълнителен директор на Банка ДСК, пред „Строител": Има по-голям интерес от гражданите
  
Безспорно има интерес към този вид кредити за енергийна ефективност, но при фирмите той е значително по-малък, защото усвояването на парите става по-бавно. При отделните граждани, които кандидатстват като физически лица, интересът е по-голям и той непрекъснато се увеличава през последните 3 години, защото знаете, че има доста големи стимули под формата на връщане на определен процент от инвестираните средства. Отпускането на такива кредити става по-лесно, защото те са гарантирани от Програмата за енергийна ефективност в дома, но все пак кандидатите трябва да отговарят на определени условия, за да бъдат отпуснати парите. Най-вече те трябва да покажат платежоспособност, защото санирането си е сериозен и голям проект.

Още новини

Свържете се с нас

Call center Call center

Обратна връзка

Ние ще се свържем с теб

010 010

Анкета

За оценки и препоръки

012 012

Намерете ни

Вижте нашата мрежа от офиси и банкомати

chatbot icon