новини
Новини и известия

Актуална информация за нашите продукти и услуги

Съвместна инициатива на Банка ДСК и Контракс ЕАД: ИТ фирмите и банките за опазване на околната среда и безотпадъчна банкова администрация

Пресконференция на Банка ДСК и Контракс ЕАД

Каква е същността на инициативата, която обявявате и какъв е нейния мотив?

Банка ДСК и Контракс: Не само нашата визия навън е зелена и свежа, а и съдържанието на нашите услуги, решения, продукти и отношение към бизнеса въобще. Имаме сериозна практика за природосъобразно развитие на компаниите и хората в нея, което постоянно обогатяваме.
Банка ДСК:  Настоящата инициатива има за цел не само да обяви позициите си и да покани последователи, но има и съвсем конкретни измерения: В банката за едногодишен период се генерират около 200 куб. м. или около 20 камиона отпадъци от касетите, мастилниците и лентите на копирите и принтерите. Те са опасни химически отпадъци и определено създават проблеми с тяхното изхвърляне. Със споразумението с „Контракс” не само ще решим въпроса, но и ще ги подпомагаме за изграждането в бъдеще на инсталация за обработката им до пълното им рециклиране до ниво суровина.  

Какво трябва да прави (какви действия трябва да предприеме) една компания, за да може да каже, че е „зелена“?

Банка ДСК: В банката работим по цялостна визия за социалната отговорност и ангажираност. Един от стожерите на корпоративната социална отговорност е ангажираността с екологията. Банка ДСК има утвърдени добри практики при ремонт и строеж на сградите на нейните клонове. Два от големите клонове в София – на „Московска” и на „Калоян”, са с енергоспестяващи фасади. В цялата клонова мрежа на Банка ДСК се използват енергоспестяващи крушки. При нас „зелената идея” вече е осъзната и дългогодишна практика.

Какво е значението на зелените технологии за вас като бизнес-организации?

Банка ДСК: Налага се компаниите да предприемат анализ на бизнес процесите, с цел да се оптимизират необходимите ресурси и предприемат стъпки за прилагането на енергоспестяващи технологии. В банковата администрация примери за това са виртуализацията на сървърите, приложението на „тънките” клиенти, оптимизация на процесите в посока на безхартиено обслужване, интернет и всякакъв вид отдалечено банкиране пести огромен ресурс на всички, двустранно печатане, внедряването на софтуерни технологии за пестене на енергията, приложението на екологични печатащи и копиращи устройства, използването на видеоконференции за намаляване на пътуванията и много други.

Истинска благородна кауза ли е стремежът към зелени технологии, или просто маркетинг, според вас? Защо?

Банка ДСК: Няма противоречие между благородството и правенето на бизнес - отдавна отношението към екологията не е маркетингов трик, а въпрос на модерно мислене и оцеляване и то сега, а не в далечното бъдеще. То е свързано с ефективността на организацията и отношението към ресурсите.

Кой трябва да има най-голям ангажимент за въвеждането на зелените технологии в ежедневието ни – производителите, потребителите или техните посредници търговците?

Банка ДСК:  Би трябвало всички еднакво отговорно и ангажирано да подхождат  към проблема, защото той е въпрос не само на оцеляване в бъдеще, но и на икономичност и ефективност понастоящем. Няма производство без търсене и търсене без предлагане.

Още новини

Свържете се с нас

Call center Call center

Обратна връзка

Ние ще се свържем с теб

010 010

Анкета

За оценки и препоръки

012 012

Намерете ни

Вижте нашата мрежа от офиси и банкомати

chatbot icon