новини
Новини и известия

Актуална информация за нашите продукти и услуги

Унгарски бизнес-практики в България

Диана Митева, Изпълнителен директор на Банка ДСК,  и член на Управителния съвет на Българо-унгарската търговска камара, ще изнесе презентация по време на кръглата маса с участието на министър-председателя на Република Унгария г-н Ференц Дюрчан, организирана от Камарата. На форума ще бъдат споделени унгарският бизнес опит и най-добрите практики, които унгарските компании следват в своята дейност. 

Банка ДСК, чийто едноличен собственик е най-голямата банкова институция в Унгария – Банка ОТП, е един от най-активните членове на Българо-унгарската търговска камара.

Българо-унгарската търговска камара е сдружение с нестопанска цел, обединяващо български търговски дружества с унгарско участие и унгарски търговски представителства, действащи на територията на Република България, както и други фирми с интереси в двустранните търговски отношения

Унгария е на четвърто място сред най-големите инвеститори за 2006,  и
8-ми по големина инвеститор за годините на прехода. Ръстът на преките инвестиции в България за първото полугодие 2006 спрямо първото полугодие на 2005 е 74 %. 


Програма „Зеницата на окото” –  кредитно споразумение за финансиране на модернизацията на институции в Унгария

Споразумението за отпускане на кредитна линия за финансиране на Програма „Зеницата на окото” цели подпомагането на ефективно и икономично потребление на енергия. Споразумението между  консорциума CAMINUS  и Банка ОТП е подписано от Д-р Шандор Чани, Председател и Главен изпълнителен директор, и Пал Ковач, Управляващ директор на Банка ОТП, от една страна, и  Янош Садецки, организатор на програмата от страна на CAMINUS, компания, предоставяща услуги в областта на рационализиране на потреблението на енергия.

Проектът предвижда кредитна линия от 50 млрд унгарски форинта за срок от 5 години. Кредитът се предоставя от Банка ОТП на консорциума CAMINUS срещу гаранция от International Finance Corporation (IFC), член на групата на Световната банка. 

Програмата „Зеницата на окото”  е инициирана от унгарското правителство с цел подпомагане на бюджетните организации в сферата на образованието, културата, здравеопазването, спорта и публичната администрация  в подобряване на техните отоплителни и осветителни системи. В програмата досега са включени над 140 обществени институции, като в момента се извършва преглед на отоплителните и осветителни системи на повече от 1900 институции, чието включване в Програмата предстои.

Средствата, реализирани от енергоспестяването, имат ясно финансово изражение – те могат на свой ред да служат като източник за капиталови инвестиции. Както Програмата, така и кредтната линия, се радват на международно признание. Програмата „Зеницата на окото” по всяка вероятност ще се превърне в модел за въвеждането на сходни програми в други страни от Централна и Източна Европа.

Финансирайки  Програмата „Зеницата на окото”, Банка ОТП действа в съответствие с основните принципи на  организираната през 1992 г. от ООН Световна конференция по околна среда и устойчиво развитие. Най-голямата унгарска банкова институция се ангажира в бизнес политиката си да спазва изискванията за опазване на околната среда и ефективното използване на естествени енергийни източници.

Още новини

Свържете се с нас

Call center Call center

Обратна връзка

Ние ще се свържем с теб

010 010

Анкета

За оценки и препоръки

012 012

Намерете ни

Вижте нашата мрежа от офиси и банкомати

chatbot icon