мултикеш

Банкиране с Multicash

Спестете време и усилия за другите важни неща.

 

Към MC@Sign web

Какво представлява PC банкиране?

Чрез инсталирането на специализиран софтуер на посочени от Вас работни места Вие получавате отдалечен достъп до Вашите финанси в Банка ДСК.  Електронният достъп до Вашите сметки се лимитира на различни нива в зависимост от Вашата управленска структура и делегираните права за подписване на банкови документи.

 • Надеждна защита от неоторизиран достъп на няколко нива

 • Управлениe на лимити и достъпи на различни нива

 • Възможност за достъп до собствените средства извън работното време на банката от всяка точка на света

 • Пълна автоматизация на процеса за масови плащания и интеграция със счетоводна система (MultiCash Transfer Autoclient)

 • Поддръжка на МТ940 формат на извлечения

 • Удобен web интерфейс за потвърждаване и подписване на преводи

 • Възможност за съхраняване на информация, необходима за финансовия мениджмънт

 • Възможност за отдалечена инсталация след предварително попълнена заявка и отдалечена помощ с помощта на специален софтуер за отдалечен достъп

 • Възможност за поддържане на готови платежни нареждания(шаблони), които автоматизират процеса по ежемесечни плащания. Попълва се само датата и сумата

 

Чрез PC банкиране Вие можете да получите информация за:

 • Получите информация за:
  - Салда и движения по сметки
  - Статус на платежните нареждания по електронен път
  - Валутни курсове
  - Банки и банкови клонове, участващи в платежната система

 

 • Да осъществите следните банкови операции:

       - Вътрешнобанкови преводи в лева и валута
       - Междубанкови преводи в лева и валута
       - Платежни нареждания към бюджета
       - Преводно нареждане за местен директен дебит
       - Съгласие за директен дебит
       - Плащания през RINGS
       - Да получите копия на платежните документи за входящи и изходящи преводи през БИСЕРА в pdf. Формат
       - Обработка на файл с масови плащания
       - Импорт/експорт на информация с различно съдържание и формат
       - Договаряне на преференциален валутен курс

 

Колко ще ми струва?

Месечната такса за електронното банкиране е в зависимост от избрания от Вас тарифен план.

 

Към MC@Sign web

Свържете се с нас

010 010

Запазете час

за консултация

Call center Call center

Обратна връзка

Ние ще се свържем с Вас

012 012

Намерете офис

Вижте нашата мрежа от офиси и банкомати

chatbot icon