empty image

Интернет банкиране

Чрез интернет банкирането Вие получавате 24-часов достъп до фирмените Ви сметки.

Вашите предимства:

 • Достъп до Вашите фирмени средства – по всяко време и от всяко място, необходим Ви е само компютър с връзка към интернет

 • По-ниски цени на банковите операции

 • Имате възможност да използвате запазени бланки на преводи

 • Удобен интерфейс за работа

 • Вие определяте какви да бъдат правата на достъп на Вашите служители до фирмените сметки.

 

Ръководство за ДСК Директ

User guide DSK Direct

 

Чрез Интернет банкирането Вие имате възможност:

Да проверите:

 • Наличността, кредитните и дебитните операции по Вашите сметки

 • Извършените комунални плащания (за ток, вода и др.)

 • Операциите, извършени с Ваши бизнес банкови карти

 • Вашите фирмени кредити

 • Статуса на наредените преводи

 • Приложимите от Банка ДСК текущи валутни курсове за основните валути, с които Банката работи

 

Да наредите преводи:

 • Между собствени сметки на фирмата в Банка ДСК

 • Покупко-продажба на валута (включително по договорен курс при сделки над 5000 евро)

 • Вътрешнобанкови преводи в лева и валута

 • Междубанкови преводи в лева и валута

 • Платежни нареждания към бюджета

 • Масови преводи чрез файл – заплати, към доставчици и към бюджета

 • Да платите сметки за комунални услуги чрез извличане на задължението

 • Да заявите/откажете SMS услуги

 

За подписване на преводи имате възможност да изберете един от следните инструменти:

 • Мобилно приложение DSK mToken

 • SMS код в комбинация с цифров сертификат на Банката

 • Квалифициран електронен подпис (КЕП) с SMS код.

 

Колко ще ми струва?

Вие заплащате такси и комисионни за Интернет банкиране съгласно Тарифата на Банката, в зависимост от избрания от Вас тарифен план.

 

Какво трябва да направя?

Посетете удобен за Вас банков офис и попълнете „Искане за достъп до ДСК Директ за бизнес клиенти”.

 

Документи

 

Свържете се с нас

010

Запазете час

за консултация

Call center

Обратна връзка

Ние ще се свържем с Вас

012

Намерете офис

Вижте нашата мрежа от офиси и банкомати