електронно банкиране за бизнес клиенти

Интернет банкиране

Чрез интернет банкирането Вие получавате 24-часов достъп до фирмените Ви сметки.

 

Вашите предимства:

 • Имате бърз достъп до Вашите фирмени средства – по всяко време и отвсякъде

 • Имате достъп до всички фирмени сметки с едно потребителско име и парола

 • Имате възможност за определяне на гъвкави права за достъп и дефиниране на персонални лимити на Вашите служители

 • Можете да следите разнообразни детайли по движенията и състоянието на вашите сметки, чрез предоставените справки и отчети

 • Лесно и удобно можете да извършвате регулярни и автоматични преводи, чрез запазени от Вас бланки и бенефициенти

 • Имате възможност да извършвате пакетни преводи и плащания на заплати, чрез богат набор от допустими файлови формати

 • Плащате по-ниски такси на банковите операции

Вашият бизнес се развива, ДСК Директ също.


Ново от ДСК Директ за бизнес клиенти

Нови функционалности и подобрения в ДСК Директ за бизнес клиенти

Нов таб „Потребителски права“ в меню „Настройки“, където законни представители на бизнес клиенти могат да направят справка, съдържаща:

 • Информация за бизнес клиент – наименование, БУЛСТАТ, лимити за изпращане;
 • Информация за права на потребителите – за различни сметки и типове плащания - създаване, подписване, изпращане, отказване на превод, битови плащания и др.;
 • Информация за специфични права – преглед на списък за заплати, плащане на комунални услуги, управление на служители, банкови гаранции;
 • Информация за различните платежни комбинации спрямо дадена сума;

Удобна и лесна възможност за подаване на заявка за Теглене на каса в таб „Нова заявка“, меню „Заявки“, с избор на:

 • Клон за получаване;
 • Банков клиент;
 • Сметка;
 • Сума и валута;
 • Дата на изпълнение;

Подобрения в процесите по попълване, запазване и изпращане на заявки за Усвояване на кредит, както и за Издаване на банкова гаранция в таб „Нова заявка“, меню „Заявки“

Възможност за изтегляне на детайлна информация относно извлечения във формати МТ940 и МТ942 в съответните табове в меню „Справки“Разгледайте ръководство за работа с ДСК Директ:

Ръководство за ДСК Директ

User guide DSK Direct


Чрез Интернет банкирането Вие имате възможност:

Да проверите:

 • Наличността, кредитните и дебитните операции по Вашите сметки;

 • Извършените комунални плащания (за ток, вода и др.);

 • Операциите, извършени с Ваши бизнес банкови карти;

 • Вашите фирмени кредити;

 • Статуса на наредените преводи;

 • Приложимите от Банка ДСК текущи валутни курсове за основните валути, с които Банката работи.

Да наредите преводи:

 • Между собствени сметки на фирмата в Банка ДСК;

 • Покупко-продажба на валута (включително по договорен курс при сделки над 5000 евро);

 • Вътрешнобанкови преводи в лева и валута;

 • Междубанкови преводи в лева и валута;

 • Платежни нареждания към бюджета;

 • Масови преводи чрез файл – заплати, към доставчици и към бюджета;

 • Да платите сметки за комунални услуги чрез извличане на задължението;

 • Да заявите/откажете SMS услуги.

За подписване на преводи имате възможност да изберете един от следните инструменти:

 • Мобилно приложение DSK mToken;

 • SMS код в комбинация с цифров сертификат на Банката;

 • Квалифициран електронен подпис (КЕП) с SMS код.

Колко ще ми струва?

Вие заплащате такси и комисионни за Интернет банкиране съгласно Тарифата на Банката, в зависимост от избрания от Вас тарифен план.

Какво трябва да направя?

Посетете удобен за Вас банков офис и попълнете „Искане за достъп до ДСК Директ за бизнес клиенти”.

 

 

Свържете се с нас

010

Запазете час

за консултация

Call center

Обратна връзка

Ние ще се свържем с Вас

012

Намерете офис

Вижте нашата мрежа от офиси и банкомати