Получавате 24-часов достъп до фирмените Ви сметки

Интернет банкиране

Чрез интернет банкирането Вие получавате 24-часов достъп до фирмените Ви сметки

Вашите предимства:

 • Имате бърз достъп до Вашите фирмени средства – по всяко време и отвсякъде

 • Имате достъп до всички фирмени сметки с едно потребителско име и парола

 • Имате възможност за определяне на гъвкави права за достъп и дефиниране на персонални лимити на Вашите служители

 • Можете да следите разнообразни детайли по движенията и състоянието на вашите сметки, чрез предоставените справки и отчети

 • Лесно и удобно можете да извършвате регулярни и автоматични преводи, чрез запазени от Вас бланки и бенефициенти

 • Имате възможност да извършвате пакетни преводи и плащания на заплати, чрез богат набор от допустими файлови формати

 • Плащате по-ниски такси на банковите операции

Вашият бизнес се развива, ДСК Директ също.


Ново от ДСК Директ за бизнес клиенти

Нови функционалности и подобрения в ДСК Директ за бизнес клиенти

Откриване на нова сметка от бизнес клиенти на Банкатa

Радваме се да Ви съобщим, че от месец септември бизнес клиентите на Банка ДСК (законни представители на дружеството и настоящи клиенти на Банката) вече могат да открият нова разплащателна сметка през ДСК Директ, dskdirect.bg, в 3 стъпки:

 • Подаване на заявка от меню Заявки > Откриване на разплащателна сметка – избор на банков клиент/дружеството, за което ще бъде открита новата сметка
 • Попълване на данните за сметката с избор от следните валути: BGN, EUR, USD, GBP, CHF. Могат да бъдат открити до 2 сметки едновременно в една и съща, или в различни валути
 • Подписване на заявката с опция за сваляне на договора с генериран IBAN. Договорът е наличен за преглед и/или сваляне като .pdf файл от ‚Архив‘, както и от новия таб "Подписани документи" в меню Заявки.

Важно! Ако заявката не бъде подписана след създаването ѝ, тя ще се запази в ‚Чакащи заявки‘ с възможност за подпис до 24:00 ч. на същия ден. Ако не бъде подписана и изпратена до Банката до този час, следва да се стартира нова заявка за откриване на сметка.


Разгледайте ръководство за работа с ДСК Директ:

Ръководство за ДСК Директ

User guide DSK Direct


Чрез Интернет банкирането Вие имате възможност:

Да проверите:

 • Наличността, кредитните и дебитните операции по Вашите сметки;

 • Извършените комунални плащания (за ток, вода и др.);

 • Операциите, извършени с Ваши бизнес банкови карти;

 • Вашите фирмени кредити;

 • Статуса на наредените преводи;

 • Приложимите от Банка ДСК текущи валутни курсове за основните валути, с които Банката работи.

Да наредите преводи:

 • Между собствени сметки на фирмата в Банка ДСК;

 • Покупко-продажба на валута (включително по договорен курс при сделки над 5000 евро);

 • Вътрешнобанкови преводи в лева и валута;

 • Междубанкови преводи в лева и валута;

 • Платежни нареждания към бюджета;

 • Масови преводи чрез файл – заплати, към доставчици и към бюджета;

 • Да платите сметки за комунални услуги чрез извличане на задължението;

 • Да заявите/откажете SMS услуги.

За подписване на преводи имате възможност да изберете един от следните инструменти:

 • Мобилно приложение DSK mToken;

 • SMS код в комбинация с цифров сертификат на Банката;

 • Квалифициран електронен подпис (КЕП) с SMS код.

Колко ще ми струва?

Вие заплащате такси и комисионни за Интернет банкиране съгласно Тарифата на Банката, в зависимост от избрания от Вас тарифен план.

Какво трябва да направя?

Посетете удобен за Вас банков офис и попълнете „Искане за достъп до ДСК Директ за бизнес клиенти”.

 

 

Новини

Свържете се с нас

010 010

Запазете час

за консултация

Call center Call center

Обратна връзка

Ние ще се свържем с Вас

012 012

Намерете офис

Вижте нашата мрежа от офиси и банкомати

chatbot icon