Интернет банкиране

Интернет банкиране

Чрез интернет банкирането Вие получавате 24-часов достъп до фирмените Ви сметки.

 

Вашите предимства:

 • Имате бърз достъп до Вашите фирмени средства – по всяко време и отвсякъде

 • Имате достъп до всички фирмени сметки с едно потребителско име и парола

 • Имате възможност за определяне на гъвкави права за достъп и дефиниране на персонални лимити на Вашите служители

 • Можете да следите разнообразни детайли по движенията и състоянието на вашите сметки, чрез предоставените справки и отчети

 • Лесно и удобно можете да извършвате регулярни и автоматични преводи, чрез запазени от Вас бланки и бенефициенти

 • Имате възможност да извършвате пакетни преводи и плащания на заплати, чрез богат набор от допустими файлови формати

 • Плащате по-ниски такси на банковите операции

Вашият бизнес се развива, ДСК Директ също.


Ново от Функционалности ДСК Директ за бизнес клиенти

Нови функционалности

Редакция на запазени бланки и получатели в ДСК Директ:

 • Нови подобрени възможности за работа и управление на готови бланки и запазени бенефициенти в меню Преводи, табове “Готови бланки“ и „Получатели“.
 • Добавена информация за потребителя (инициал от първо име и фамилия), последно отразил промени по запазена бланка и/или образци на контрагенти, и дата на промяната в колона Последна редакция.

Описание на файлови формати в меню „Преводи“:

В меню „Преводи“, таб „Нов превод“, секция Пакетни преводи → Пакетно плащане чрез файл вече са налични Описания на файлове за масови плащания в лева и валута:

 • Файл за масово плащане MT103 към бюджета.
 • Файл за масово плащане във валута MT100.
 • Файл за масово плащане във валута MT101.
Ново от ДСК Директ за бизнес клиенти

Допълнителни възможности за сортиране и търсене в менюта "Справки", "Карти", "Известия", "Плащане на сметки" и "Кредити"

Разработени нови филтри за търсене в меню „Справки“, таб „Движения по сметки“:

 • Основание.
 • Отсрещна страна (Наредител/Получател) – име.
 • Отсрещна страна (Наредител/Получател) – сметка.
 • Сума „от – до“.

Опция за търсене по име на банков клиент в ДСК Директ в менюта „Карти“, „Известия“, „Плащане на сметки“ „Справки“, „Преводи“, „Кредити“:

 • Клиентите с обединен достъп получават информация за картите, издадени към съответните дружества, посредством визуализация по име на банков клиент в меню „Карти“, таб „Банкови карти“.
 • В таб „Транзакции по карти“ (меню „Карти“) е добавен филтър за търсене по име на банков клиент, при избор на който се зарежда списък с номера и имена на карти, издадени на съответния банков клиент .
 • Потребители с достъп до сметки на няколко юридически лица вече може поименно - по банков клиент - да проверяват известия за движения/салда в меню „Известия“, таб „SMS известия“.
 • Потребителите могат да преглеждат регистрирани плащания в таб „Подготвени плащания“, както и да получат информация за вече излъчени плащания в таб „Справки“ (меню „Плащане на сметки“) по конкретно име на банков клиент.
 • Клиентите вече могат да генерират по име на банков клиент извлечения в таб „Дневни извлечения в PDF“ (меню Справки) и авиза по излъчени преводи в таб „PDF Авизо“ (меню Преводи).
 • В меню Кредити, таб „Справки“ потребителите с обединен достъп могат да достъпват информация за кредит по име на конкретно избран банков клиент.
Ново от ДСК Директ за бизнес клиенти

Нови възможности за експорт на информация в меню „Преводи“

Извличане на информация за подготвени, както и излъчени вече преводи в различни формати – PDF, CSV, HML, Excel, Word. Справката, която се генерира, съдържа следните компоненти:

 • Вид на плащането.
 • Платец – име и сметка.
 • Получател – име и сметка.
 • Сума на транзакция.
 • Дата на създаване и заявена дата за изпълнение (в таб „Неизпратени“), допълнително дата на изпращане и дата изпълнение на превода, статус на плащането (в таб „Архив“).
Виж повече


Разгледайте ръководство за работа с ДСК Директ:

Ръководство за ДСК Директ

User guide DSK Direct


Чрез Интернет банкирането Вие имате възможност:

Да проверите:

 • Наличността, кредитните и дебитните операции по Вашите сметки;

 • Извършените комунални плащания (за ток, вода и др.);

 • Операциите, извършени с Ваши бизнес банкови карти;

 • Вашите фирмени кредити;

 • Статуса на наредените преводи;

 • Приложимите от Банка ДСК текущи валутни курсове за основните валути, с които Банката работи.

Да наредите преводи:

 • Между собствени сметки на фирмата в Банка ДСК;

 • Покупко-продажба на валута (включително по договорен курс при сделки над 5000 евро);

 • Вътрешнобанкови преводи в лева и валута;

 • Междубанкови преводи в лева и валута;

 • Платежни нареждания към бюджета;

 • Масови преводи чрез файл – заплати, към доставчици и към бюджета;

 • Да платите сметки за комунални услуги чрез извличане на задължението;

 • Да заявите/откажете SMS услуги.

За подписване на преводи имате възможност да изберете един от следните инструменти:

 • Мобилно приложение DSK mToken;

 • SMS код в комбинация с цифров сертификат на Банката;

 • Квалифициран електронен подпис (КЕП) с SMS код.

Колко ще ми струва?

Вие заплащате такси и комисионни за Интернет банкиране съгласно Тарифата на Банката, в зависимост от избрания от Вас тарифен план.

Какво трябва да направя?

Посетете удобен за Вас банков офис и попълнете „Искане за достъп до ДСК Директ за бизнес клиенти”.

 

 

Свържете се с нас

010

Запазете час

за консултация

Call center

Обратна връзка

Ние ще се свържем с Вас

012

Намерете офис

Вижте нашата мрежа от офиси и банкомати