Интернет банкиране

Интернет банкиране

Чрез интернет банкирането Вие получавате 24-часов достъп до фирмените Ви сметки.

 

Вашите предимства:

 • Достъп до Вашите фирмени средства – по всяко време и от всяко място, необходим Ви е само компютър с връзка към интернет

 • По-ниски цени на банковите операции

 • Имате възможност да използвате запазени бланки на преводи

 • Удобен интерфейс за работа

 • Вие определяте какви да бъдат правата на достъп на Вашите служители до фирмените сметки.

Вашият бизнес се развива, ДСК Директ също.


Ново от Функционалности ДСК Директ за бизнес клиенти

Нови функционалности

 • Нареждане на еднократен левов превод със заявена бъдеща дата на изпълнение за суми над 15 000 евро или равностойността им в други валути.
 • Нареждане на преводи с избор на бъдеща дата на изпълнение в меню „Преводи“, таб “Пакетни преводи“ → „Заплати чрез файл“.
 • Нареждане на периодични преводи между собствени сметки.
 • В меню „Справки“, "Наличност по сметки", по подразбиране се визуализира обща сума от наличностите по всички сметки на заредената страница в BGN. Може да изберете и точно определени сметки, наличностите по които да се сумират в обща сума, изчислена в лева.
 • Възможност за експорт на информацията за наличностите по сметки в подменю „Наличност по сметки” във формати – Excel, CSV и Xml.
 • Сумирането на визуализиращи се на страницата преводи, в подменюта „Неизпратени“ и „Архив“, се изчислява на база на фиксинг на БНБ за деня.
Ново от ДСК Директ за бизнес клиенти

Подобрения в SMS съобщения

 • Подобрена функционалност относно SMS съобщението, в което се визуализира текст за потвърждаване на преводи, наредени през ДСК Директ. Вие сами избирате текста на съобщението, което ще получите - да бъде с по-малко детайли за превода (кратка версия) или с по-подробна информация (пълна версия).
 • В случай че сте забравили своя ПИН код за приложението DSK mToken или сте сменили апарата, на който е било инсталирано приложението, имате възможност да получите SMS с код, с който да достъпите интернет банкирането ДСК Директ.
Ново от ДСК Директ за бизнес клиенти

Разработени възможности за търсене по различни критерии

 • Oпция за избор по Име на банков клиент в ДСК Директ в меню „Преводи “→ „Неизпратени преводи“, „Архив“, „Автоматични преводи“, „Получатели“ и меню „Справки“→ „Наличност по сметки“, „Извлечение в МТ 940“, „Извлечение в МТ 942“.
 • Филтри за търсене по Сума („от – до“), Валута и Получател на подготвени/съответно излъчени преводи в ДСК Директ в меню Преводи → „Неизпратени преводи“ и в „Архив“.
 • Бързо търсене в меню „Преводи“, подменю „Получатели“ по Име на получател или Сметка на получател, във визуализиращ се екран „Контрагенти”.
 • В меню „Преводи“, таб „Служители“, се визуализират Списъци със служители.
 • В меню „Справки", таб „Наличност по сметки", се визуализира информация с филтър по конкретен банков клиент, по който се зарежда списък със сметки в съответните валути. Осигурена е и възможност да се избират сметки по конкретна валута.
Виж повече


Разгледайте ръководство за работа с ДСК Директ:

Ръководство за ДСК Директ

User guide DSK Direct


Чрез Интернет банкирането Вие имате възможност:

Да проверите:

 • Наличността, кредитните и дебитните операции по Вашите сметки;

 • Извършените комунални плащания (за ток, вода и др.);

 • Операциите, извършени с Ваши бизнес банкови карти;

 • Вашите фирмени кредити;

 • Статуса на наредените преводи;

 • Приложимите от Банка ДСК текущи валутни курсове за основните валути, с които Банката работи.

Да наредите преводи:

 • Между собствени сметки на фирмата в Банка ДСК;

 • Покупко-продажба на валута (включително по договорен курс при сделки над 5000 евро);

 • Вътрешнобанкови преводи в лева и валута;

 • Междубанкови преводи в лева и валута;

 • Платежни нареждания към бюджета;

 • Масови преводи чрез файл – заплати, към доставчици и към бюджета;

 • Да платите сметки за комунални услуги чрез извличане на задължението;

 • Да заявите/откажете SMS услуги.

За подписване на преводи имате възможност да изберете един от следните инструменти:

 • Мобилно приложение DSK mToken;

 • SMS код в комбинация с цифров сертификат на Банката;

 • Квалифициран електронен подпис (КЕП) с SMS код.

Колко ще ми струва?

Вие заплащате такси и комисионни за Интернет банкиране съгласно Тарифата на Банката, в зависимост от избрания от Вас тарифен план.

Какво трябва да направя?

Посетете удобен за Вас банков офис и попълнете „Искане за достъп до ДСК Директ за бизнес клиенти”.

 

Документи

 

Свържете се с нас

010

Запазете час

за консултация

Call center

Обратна връзка

Ние ще се свържем с Вас

012

Намерете офис

Вижте нашата мрежа от офиси и банкомати