empty image

Интернет банкиране

Чрез интернет банкирането Вие получавате 24-часов достъп до фирмените Ви сметки.

 

Вашите предимства:

 • Достъп до Вашите фирмени средства – по всяко време и от всяко място, необходим Ви е само компютър с връзка към интернет

 • По-ниски цени на банковите операции

 • Имате възможност да използвате запазени бланки на преводи

 • Удобен интерфейс за работа

 • Вие определяте какви да бъдат правата на достъп на Вашите служители до фирмените сметки.

Вашият бизнес се развива, ДСК Директ също.


Ново от Функционалности ДСК Директ за бизнес клиенти

Нови функционалности - Обединен достъп

 • Обединеният достъп осигурява възможност оторизиран/и потребител/и да достъпва/т електронното банкиране на повече от един банков клиент с едно потребителско име и парола за достъп до електронното банкиране;
 • С цел осигуряване на максимална сигурност потребителите с обединен достъп следва да ползват един и същ телефонен номер и метод на подписване в електронното банкиране на достъпните фирми;
 • Потребителите с обединен достъп разполагат с подробна информация за сметки и кредити, вкл. кредитни карти за достъпните фирми, които са групирани по име на всяка една от достъпните фирми.
Ново от Функционалности ДСК Директ за бизнес клиенти

Нови функционалности - Лимити

 • Възможност за задаване на различни лимити за подписване и изпращане на преводи – без значение от размера на превода /в определен диапазон на сума на превода /превод до определена сума;
 • С възможност да се избира сметка/и, за които лимитите не са валидни.
 • Автоматизирана платформа за договаряне и заявяване на валутни курсове – изцяло онлайн;
 • Дава възможност на клиентите да договарят курс по електронен път, без да се налага да се обаждат на дилър;
 • Услугата в момента е налична само за преводи между собствени сметки на бизнес клиенти, като в близко време предстои пускането и на версията за физически лица, както и за преводи извън банката.
Ново от Функционалности ДСК Директ за бизнес клиенти

Нови функционалности - Гъвкави права

 • Гъвкавите права представляват различни комбинации за подписване и изпращане на преводи, за всеки от потребителите на интернет банкирането;
 • За всяка банкова сметка може да се зададе различна платежна комбинация за подписване и изпращане на преводи;
Ново от ДСК Директ за бизнес клиенти

Подобрения в сумиране на преводи

 • Възможност за визуализация на общ брой и сума на подготвени преводи в меню „Неизпратени“ или на вече излъчени в меню „Архив“;
 • Сумата се визуализира в трите основни валути - BGN, EUR, USD;
 • По подразбиране се визуализират общ брой и сума на всички преводи на заредената страница, с опция за визуализация на общ брой и сума само на избрани преводи (при маркиране с бутони „Подпиши“/ „Изпрати“).
Ново от ДСК Директ за бизнес клиенти

Подобрения във възможности за сортиране и търсене

 • Възможност подготвени преводи в меню „Неизпратени“, както и вече изпълнени преводи в меню „Архив“, да бъдат сортирани по различни критерии – по дата на създаване/дата на изпращане/ дата на изпълнение на превод/, вид и сума на преводно нареждане;
 • Възможност за сортиране на резултатите в менюта „Готови бланки“ и „Получатели“, като зареждащата се на дадената страница информация може да бъде групирана по вид и сума на превода в запазения образец на плащането/по име/по IBAN и банка на запазения получател;
 • Подобрена функционалност за търсене в меню „Готови бланки“ – добавена информация за сума и валута на редовете с имената на бланките;
 • За всяка банкова сметка може да се зададе различна платежна комбинация за подписване и изпращане на преводи;
Ново от ДСК Директ за бизнес клиенти

Подобрения при работа с файлове и оптимизация

 • Добавяне на повече детайли при плащания с файлове – статуси на отделните преводи и имена на получателите;
 • Предоставяне на повече опции за персонализация и управление на файловете със заплати от страна на потребителите с гъвкави права;
 • Улеснено банкиране за СЕБРА клиенти с гъвкави възможности за управление на множество кодове на бюджетни разпоредители;
 • Оптимизация и улеснения в работата с голям брой готови бланки и получатели;
 • Улеснения при обработката и визуализацията на преводи в екзотични валути - AUD, CNY, JPY;
 • Подобрения в английската версия на електронното банкиране – наименования на менюта, бутони и изискуеми документи/декларации.
Виж повече

Разгледайте ръководство за работа с ДСК Директ:

Ръководство за ДСК Директ

User guide DSK Direct


Чрез Интернет банкирането Вие имате възможност:

Да проверите:

 • Наличността, кредитните и дебитните операции по Вашите сметки;

 • Извършените комунални плащания (за ток, вода и др.);

 • Операциите, извършени с Ваши бизнес банкови карти;

 • Вашите фирмени кредити;

 • Статуса на наредените преводи;

 • Приложимите от Банка ДСК текущи валутни курсове за основните валути, с които Банката работи.

Да наредите преводи:

 • Между собствени сметки на фирмата в Банка ДСК;

 • Покупко-продажба на валута (включително по договорен курс при сделки над 5000 евро);

 • Вътрешнобанкови преводи в лева и валута;

 • Междубанкови преводи в лева и валута;

 • Платежни нареждания към бюджета;

 • Масови преводи чрез файл – заплати, към доставчици и към бюджета;

 • Да платите сметки за комунални услуги чрез извличане на задължението;

 • Да заявите/откажете SMS услуги.

За подписване на преводи имате възможност да изберете един от следните инструменти:

 • Мобилно приложение DSK mToken;

 • SMS код в комбинация с цифров сертификат на Банката;

 • Квалифициран електронен подпис (КЕП) с SMS код.

Колко ще ми струва?

Вие заплащате такси и комисионни за Интернет банкиране съгласно Тарифата на Банката, в зависимост от избрания от Вас тарифен план.

Какво трябва да направя?

Посетете удобен за Вас банков офис и попълнете „Искане за достъп до ДСК Директ за бизнес клиенти”.

 

 

Свържете се с нас

010

Запазете час

за консултация

Call center

Обратна връзка

Ние ще се свържем с Вас

012

Намерете офис

Вижте нашата мрежа от офиси и банкомати