Получавате 24-часов достъп до фирмените Ви сметки

Електронно банкиране за бизнес клиенти

Вашият бизнес се развива - ДСК Директ също

Вход към ДСК Директ

Вход


ДСК Директ е предпочитаното електронно банкиране на малки и големи дружества, които ежедневно улесняват своя бизнес чрез разнообразни и ефективни онлайн решения! 


ДСК Директ Ви дава възможност лесно и бързо да:

 • Управлявате своите средства; 

 • Подписвате декларации и документи;

 • Управлявате правата на Ваши служители онлайн: промяна на телефонен номер, имейл адрес, премахване на потребител и други;

 • Подавате заявка за откриване / закриване на сметка, издаване на банково удостоверение, издаване/преиздаване на дебитна карта.


Ключови функционалности на ДСК Директ

Ключовите функционалности на електронното банкиране ДСК Директ можете да видите ТУК

Функционалности на фокус


Ново в електронното банкиране за бизнес клиенти

Меню карти - Видимост на карти

От началото на август видимостта на картата/картите следва да бъде дефинирана чрез заявяване на специфично право Дебитни карти и/или Кредитни карти с попълване на съответната бланка в офис на банката.

Бизнес клиенти:

 • Законният представител на дружеството ще вижда всички карти, издадени на дружеството без значение от картодържателя;

 • Упълномощени лица ще виждат всички карти, издадени на дружеството без значение от картодържателя;

 • Картодържател – Ако има регистрация в ДСК директ, този потребител ще вижда картите, издадени на негово име с титуляр съответното дружество, в чието банкиране е вписан, а ако има ДСК Директ като физическо лице, ще вижда всички карти, на които е картодържател, в собственото си е-банкиране.

Меню карти > Детайли – Използван кредитен лимит

 • Визуализация на наличност и използван лимит (Spend limits) по бизнес кредитни карти

Меню Карти > Нов таб „Извлечения кредитни карти“

Меню заявки > Откриване на сметка – Двама подписващи (от общо 2):

 • Представители на дружества с начин на представляване ,‚Заедно'' (с двама подписващи от общо двама) вече също ще могат да откриват допълнителна сметка през ДСК Директ.

Меню заявки > Издаване на дебитна карта – Двама подписващи (от общо 2):

 • Издаване на дебитна карта по съществуваща сметка с разпореждане на дружеството ,,Заедно‘' (с двама подписващи от общо двама).

Меню заявка > Нова заявка "Добавяне на документи" 

 • Възможност за прикачване на липсващи/изтичащи лични документи, както и документ за упражняване на дейността/лиценз.Можете да изберете една от следните възможности за електронен подпис:


022
Мобилно приложение DSK mToken
023
SMS код в комбинация с цифров сертификат на банката


Разгледайте възможностите на ДСК Директ:

Сметки
 • Откриване на допълнителна сметка в 5 валути (BGN, EUR, USD, GBP, CHF) – изцяло онлайн (можете да откриете 1 или 2 сметки едновременно в същата или в различни валути)
 • Подаване на искане за закриване на сметка (искането трябва да бъде одобрено от банков служител)
 • Издаване/преиздаване на дебитна карта  – изцяло онлайн
 • Издаване на банково удостоверение на български или английски език*  – изцяло онлайн
 • Достъп до всички фирмени сметки с едно потребителско име и парола
 • Достъп до няколко дружества през 1 профил (т.нар. обединен достъп)
 • Детайли по движенията и състоянието на вашите сметки, чрез предоставените справки и отчети
 • Списък вносители – създаване на списък служители (пълномощно) за внасяне на средства по сметка на Вашето дружество – изцяло онлайн
Преводи
 • Нареждане на различни преводи, чрез запазени от Вас бланки и бенефициенти и проследяване на техния статус
 • Нареждане на пакетни преводи и плащания на заплати, чрез богат набор от допустими файлови формати (MT101, MT100, MT103, XML, CSV и др.)
 • Преводи между собствени сметки на фирмата в Банка ДСК, вътрешнобанкови и междубанкови преводи в лева и валута
 • Mасови преводи чрез файл – заплати, към доставчици и към бюджета
 • Покупко-продажба на валута (включително по договорен курс при сделки над 5000 евро)
Справки
 • Проследяване на наличността, кредитните и дебитните операции по Вашите сметки, извършените комунални плащания и статус на наредените преводи
 • Приложимите от Банка ДСК текущи валутни курсове за основните валути, с които Банката работи
 • Справки ПОС – дневни, седмични и месечни справки за ПОС транзакциите Ви за избран период и всички ПОС устройства*

*Приложими са такси съгласно Тарифата на Банката.

Кредити
 • В меню Кредити имате пълна видимост на дължими такси, просрочия, и други детайли, с възможност за погасяване изцяло онлайн
 • Подаване на заявка за усвояване на кредит, искане за нов кредит, искане за подновяване на кредит, както и издаване или промяна на банкови гаранции

*Само определени типове кредити могат да бъдат усвоявани и/или погасявани през ДСК Директ. Свържете се с Вашия обслужващ банкер за повече информация.

Документи и декларации
 • Попълване и подаване на задължителни декларативни документи (Данъчно-осигурителна декларация ДОПК, Декларация за политическа свързаност ПЕПс, Декларация за действителен собственик) – изцяло онлайн
 • Попълване и подаване на анкетна карта и информационен бюлетин – изцяло онлайн
Други
 • Комунални плащания на регистрирани от Вас задължения
 • Заявяване на SMS известие за сутрешно салдо, комунални услуги, постъпления по сметка, наредени преводи/тегления от сметка
Възможности за промяна на правата през електронното банкиране

През вашето електронно банкиране вече можете да променяте:

 • мобилен номер и имейл адрес на даден потребител;
 • метод на подписване;
 • лимити на даден потребител или на дружество, както и
 • да премахвате потребители.

*Задаването на права (т.нар. специфични права) на потребители, които не са представляващи дружеството, може да се заяви в офис на Банка ДСК чрез съответната бланка.

Повече информация за специфичните права и кои онлайн заявки включват всяко едно право ще намерите ТУК


Ръководство за работа с електронното банкиране:Регистрация за електронното банкиране ДСК Директ:

 • Ако желаете да ползвате ДСК Директ, то следва да посетите удобен за Вас офис на банката и да подпишете Договор за достъп, Декларация за създаване на потребителско име и парола и Искане на достъп (вж. документите по-долу), в което да определите правата на всеки потребител по сметките на дружеството.

 • Ако вече имате регистрация за ДСК Директ, можете да промените правата/достъпа на някои Ваши служители (потребители), с подписване на документ в офис на банката (Искане за промяна на достъп, вж. по-долу).

  Документите могат да бъдат подписани и отдалечено с КЕП (Квалифициран електронен подпис).


Колко струва?

Документи

Внедрени функционалности в ДСК Директ:

Свържете се с нас

Call center Call center

Обратна връзка

Ние ще се свържем с Вас

010 010

Запазете час

за консултация

012 012

Намерете офис

Вижте нашата мрежа от офиси и банкомати

chatbot icon