Електронно банкиране

Чрез интернет банкирането Вие получавате 24-часов достъп до фирмените Ви сметки.

Вашите предимства

 • Достъп до Вашите фирмени средства – по всяко време и от всяко място, необходим Ви е само компютър с връзка към интернет
 • По-ниски цени на банковите операции
 • Имате възможност да използвате запазени бланки на преводи
 • Удобен интерфейс за работа
 • Вие определяте какви да бъдат правата на достъп на Вашите служители до фирмените сметки.

Чрез Интернет банкирането Вие имате възможност:

Да проверите:

 • Наличността, кредитните и дебитните операции по Вашите сметки
 • Извършените комунални плащания (за ток, вода и др.)
 • Операциите, извършени с Ваши бизнес банкови карти
 • Вашите фирмени кредити
 • Статуса на наредените преводи
 • Приложимите от Банка ДСК текущи валутни курсове за основните валути, с които Банката работи

Да наредите преводи:

 • Между собствени сметки на фирмата в Банка ДСК
 • Покупко-продажба на валута (включително по договорен курс при сделки над 5000 евро)
 • Вътрешнобанкови преводи в лева и валута
 • Междубанкови преводи в лева и валута
 • Платежни нареждания към бюджета
 • Масови преводи чрез файл – заплати, към доставчици и към бюджета
 • Да платите сметки за комунални услуги чрез извличане на задължението
 • Да заявите/откажете SMS услуги

За подписване на преводи имате възможност да изберете един от следните инструменти:

 • Тоукън устройство
 • SMS код в комбинация с цифров сертификат на Банката
 • Квалифициран електронен подпис (КЕП)  с SMS код.

Колко ще ми струва?

Вие заплащате такси и комисионни за Интернет банкиране съгласно Тарифата на Банката, в зависимост от избрания от Вас тарифен план.

Какво трябва да направя?

Посетете удобен за Вас банков офис и попълнете „Искане за достъп до ДСК Директ за бизнес клиенти”.

Полезно

ДСК Директ

Интернет банкиране

Запази час

За консултация

Клонова мрежа и банкомати