новини
Новини и известия

Актуална информация за нашите продукти и услуги

Как надзорът на банките в Еврозоната ще се отрази на българските банки

Как надзорът на банките в Еврозоната ще се отрази на българските банки

Виолина Маринова, главен изпълнителен директор на Банка ДСК и член на Асоциацията на банките в България


Водещ: Как надзорът на банките в Еврозоната ще се отрази на тези извън Еврозоната и в частност, на българските банки?
Виолина Маринова: Аз мисля, че няма да се отрази за момента по някакъв начин, тъй като става въпрос за 6 000 банки, които са в Еврозоната. А ние, както знаете, сме извън Еврозоната. Освен това, не бива да се забравя, че има доста организационни и технически въпроси, които трябва в този ход и с това решение да се вземат. Няма да бъде толкова лесен този процес и не бива да се забравя, че българската банкова система не се нуждае от някаква помощ. Тя е стабилна и доста силно регулирана. Бих казала по-силно регулирана от надзорна гледна точка, отколкото останалите европейски държави. Както знаем, и нашият управител на централната банка се изказа именно в тази посока, че в момента няма да се бърза с влизането в този единен банков съюз.
Водещ: И все пак, този банков надзор ще доведе ли до по-голяма сигурност, до предсказуемост във финансовите среди?
Виолина Маринова: Не бих казала. Това е надзор и всеки трябва да изпълнява правилата, регулациите, които са пред всички банки, като предизвикателство.
Водещ: И сега, към една наша, българска тема – лихвите по депозитите. Темата, знаете, разбуни духовете, предизвика доста негативни реакции. Каква е Вашата позиция, трябва ли да се въвежда такъв данък?
Виолина Маринова: Първо искам да поясня, че такъв данък за облагане дохода физическите лица и дохода им от лихви съществува във всяка европейска държава. Разбира се, то е решено по различен начин, на база на един много обстоен анализ, относно необлагаем минимум, относно нетен размер на лихви. В различните държави по различен начин е решено. В България, аз не коментирам приемането на закона, коментирам по-скоро неговото приложение. Защото трябва да се знае какви са средните остатъци на тези депозити и влогове, какви са очакванията от тези лихви, като облагаема маса. И не на последно място, все пак ни трябва и време, за да въведем тези изменения, тъй като е свързано с информационно обезпечаване, за да може да се набират тези средства и превеждат (...).
Водещ: Т. е., да разбирам, че към настоящия момент, Вие нямате готовност да предоставяте тази информация на НАП?
Виолина Маринова: Нямаме готовност, защото всяка банка има различни продукти, които предлага на своите клиенти, с различно олихвяване – годишно, месечно, 3-месечно и с различни нестандартни срокове. Това означава, че трябва да се направят съответните изменения в програмното обезпечаване в информационните системи.
Водещ: Трябва нов софтуер.
Виолина Маринова: Допълнителен, да го кажем, доработка, за да може да се създаде някаква автоматична от тези лихви в една набирателна сметка и (...) след това в определен период от време, като общ размер в държавата.
Водещ: Очаквате ли отлив на клиенти, ако този данък бъде въведен?
Виолина Маринова: Аз първи бих казала, че средният остатък на нашите влогове в България е доста нисък. Т. е., клиентската маса е доста голяма, с нисък среден размер и не зная дали ще се стигне до някакъв отлив. По-скоро, може би големите депозанти биха помислили за нови инструменти, нови начини да влагат своите средства. Не мога да кажа със сигурност какво може да се случи.
Водещ: Трябва ли да има някакъв праг, под който да не се облагат лихвите и над който да се облагат?
Виолина Маринова: Това, разбира се, не мога да го кажа така, гледайки в тавана. То е въпрос на анализ.
Водещ: Аз предполагам, че Вие сте обсъждали темата с Ваши колеги?
Виолина Маринова: Ние обсъждаме и ще продължим обсъжданията по повод това. Но всичко почива на един анализ за всяка една банка и средно за банковата система – какъв е средният остатък на един такъв влог и какво може да се очаква като приходи, както споменах.
Водещ: А днес в пресата се появи информация, че от Асоциацията на банките ще настоявате, ако този данък бъде въведен, да не влиза в сила от януари 2013 година, а от април месец?
Виолина Маринова: Аз, както преди малко споменах, това се дължи на доработките, които ние трябва да възложим да се осъществят. Все пак, работим със западни партньори, които се нуждаят от време, за да направят съответно измененията. И времето е около 3-4, различно е разбира се за всеки един доставчик на тази услуга. Затова е 1 април. Защото от 1 януари, ако влезе в сила, ние трябва още от първия ден ...
Водещ: Технически няма да Ви бъде възможно.
Виолина Маринова: Технически няма да бъде възможно, да.
Водещ: От Асоциацията на банките вече имахте ли среща с финансовия министър Симеон Дянков, обсъдихте ли този проблем?
Виолина Маринова: Предстоят срещи, все още не сме обсъждали. Но предстоят такива.
Водещ: Ясно. А те не са се осъществили заради нежелание на другата страна, или какви са причините?
Виолина Маринова: Не, не мога да кажа. Все още не са се осъществили. Но, надявам се, че ще има такива скоро.

 

Още новини

Свържете се с нас

Call center Call center

Обратна връзка

Ние ще се свържем с теб

010 010

Анкета

За оценки и препоръки

012 012

Намерете ни

Вижте нашата мрежа от офиси и банкомати

chatbot icon