новини
Новини и известия

Актуална информация за нашите продукти и услуги

Виолина Маринова, главен изпълнителен директор на Банка ДСК: При сливането искаме да запазим доверието на клиентите

Профил

След като през миналата година Банка ДСК успя да получи нужните регулаторни одобрения за покупка на Експресбанк от Societe Generate, през януари сделката беше финализирана. Сега тече сложният процес на интеграция на двете банки, които след сливането си ще създадат вероятно най-голямата финансова група в страната. За целите и предизвикателствата пред обединението говорим с дългогодишния главен изпълнителен директор на ДСК Виолина Маринова. След като през лятото на 2018 г. тя получи нов тригодишен мандат начело на българското поделение на унгарската OTP, ще управлява сливането, което се планира да приключи догодина. Кариерата на Виолина Маринова е неразривно свързана с ДСК още от времето, когато тя е Държавна спестовна каса, като преминава през всички трансформации на институцията, включително и приватизацията й през 2003 г.

- След сливането с Експресбанк Банка ДСК ще е най-голямата финансова група в страната. Това променя ли нещо в начина на управление?
- Процесът по интеграция на Банка ДСК и Експресбанк ще създаде една от най-големите и силни институции на банковия пазар у нас. След като приключи, нашата нова обединена банкова група ще се доближи до челната позиция по размер на активите и ще разполага с най-голямата клонова мрежа в страната. Ще бъде първа по депозити и по кредитен портфейл. Стратегическата цел обаче си остава непроменена - да бъдем най-добри в клиентското обслужване и да предлагаме модерни банкови услуги на нашите индивидуални и корпоративни клиенти. За да постигнем успешна интеграция, ни предстои труден период и много усилена работа от екипите в двете банки. Това е периодът, в който ще вземем най-доброто от двете институции, ще направим оценка на продукти и процеси и ще намерим най-доброто решение. Ще вземем предвид историите, традициите, бизнес стратегиите, експертиза, капацитет, продукти, иновации и ще представим оптимални възможности за нашите клиенти и служители. В същото време трябва да запазим и лидерското присъствие на банковия пазар в страната. Новата обединена банка ще прилага най-добрите практики на OTP Group. Искаме да дадем възможност на хората за развитие в отлична работна среда. Вече работим като един екип по отношение на вътрешните комуникации под мотото "Изграждаме успеха заедно!". Имаме световнопризнати консултанти, които ще ни дадат възможност да видим и културните нагласи в двете банки, да ги анализираме и да предприемем конкретни стъпки.

- Казвате "Изграждаме успеха Заедно!" но всяко такова голямо сливане крие предизвикателства.
- Предизвикателствата са много, но на първо място трябва да запазим доверието на клиентите - и на Банка ДСК, и на Експресбанк. Това е един много значим момент за Банка ДСК и за българския банков пазар като цяло. Ние сме силна банка - втора по активи тук и с най-голяма възвращаемост на инвестициите в цялата група OTР. Сливането ще има положителен ефект за клиентите. Затова трябва да следваме високите стандарти, да ползваме добрите практики и опита на двете институции, да продължим да гарантираме отлично ниво на клиентско обслужване, да защитаваме интересите и средствата на нашите клиенти. Ние сме търговец, който от едни набира средства, а на други предоставя. Затова трябва да се стремим да запазим името, доверието и авторитета на нашите клиенти. Това предполага, че двата екипа трябва да работят единно. Много са предизвикателствата и още от оповестяването на придобиването започнахме инициативи, с които да комуникираме промените с нашите клиенти. Имаме вече няколко ребрандирани клонове на Експресбанк в София, около 70% от банкоматите вече са ребрандирани, всички онлайн канали на банката са ребрандирани. Новото лого на Експресбанк е със същите цветове и визия както на Банка ДСК. Предстои ребрандиране на още 130 клона в цялата страна, което ще приключи през месец юни. И за всяка стъпка ще информираме своевременно нашите клиенти.

- И преди сделката Банка ДСК беше с най-голямата мрежа в България. Как очаквате да изглежда новата банка при края на сливането - с колко клонове и служители?
- Както споделих с вас, в момента правим внимателен анализ. Двете банки продължават да функционират като две самостоятелни институции - два отделни юридически субекта с два управителни съвета, два надзорни съвета и две клонови мрежи. Постепенно във времето ще съобщим какво ще се предприема. Когато има припокриване на клонове, естествено е, че няма да запазим и двете поделения. Това не означава непременно затваряне на клона на Експресбанк, може някъде Банка ДСК да е на по-непривлекателна локация. Ще се съобразим с различни фактори, за да запазим присъствието на Банка ДСК на всяка точка, ще има оптимизация на броя клонове, но не мога в момента да кажа с колко клона ще разполага обединената банка. Още е рано. Подборът на персонала за ръководни позиции е безпристрастен, оценката е прозрачна и при равнопоставеност на двете банки - това се случва в момента.

- При сделката придобихте и животозастраховател, докато цялата OTР работи с Groupama. Какви са плановете за бившето "Сожелайф"?
- На този етап не мога да ви отговоря. По принцип сме банкова група и в миналото наистина имахме застрахователно дружество, което нашият собственик реши да продаде. Не мога да кажа в бъдеще дали ще реши да запази това животозастрахователно дружество или нещо друго.

- След тази сделка Банка ДСК се затвърждава като най-голямото поделение на OTР. Това означава ли край на покупките тук?
- Да, това означава. Още на пресконференцията на 15 януари нашият председател на OTP Group съобщи, че в България няма да има повече придобивания, и ние, разбира се, ще се фокусираме върху органичен растеж на бизнеса ни. И без това сме доста голяма банка, с най-голямо присъствие в банкирането на дребно, а като се гледат портфейлите и на двете банки - и при корпоративното банкиране делът ни няма да е никак малък. Нашият собственик съобщи, че е придобил дружества на Societe Generale в Албания, в Черна гора, в Сърбия и в Молдова - т.е. разширява присъствието си и в другите си пазари, но в България не предвижда повече придобивания.

- Балансът на Експресбанк ще бъде ли също обект на преглед на качеството на активите от ЕЦБ?
- Не, защото към момента Банка ДСК и Експресбанк продължават да работят като два самостоятелни юридически субекта с един собственик. Така че засега нямаме информация от ЕЦБ да изискват оценка на активите и на Експресбанк.

- Какво е различното спрямо предишната проверка от 2016 г. и очаквате ли резултатите да покажат друга картина?
- Не очаквам някаква промяна. Засега нямам конкретни данни, но няма нещо драстично изменено. Само мога да кажа, че ЕЦБ направи стрес тестове на 50-те най-големи европейски банки, между които и OTP, и резултатите за нея са повече от добри. А като имате предвид, че нашите кредитни политики в Банка ДСК се припокриват с тези на OTP, не очаквам някакви драстични промени. За банковата система като цяло не мога да кажа в детайли, но не очаквам нови сътресения.

- Изненадващата промяна на подуправителя насред проверките внася ли някакъв стрес в процедурата?
- Оставката на подуправителя е негово лично решение, но аз не смятам, че крие някакъв риск за банковата система, за извършването на оценката на активите и стрес тестовете. Те се осъществяват от ЕЦБ, така че не очаквам проблеми.

- Какъв ефект биха имали върху икономиката на България евентуалното влизане в ERM II и реформите по пътя към еврозоната?
- Като цяло би следвало да бъде положителен за банковата система и за икономиката. През юли се очаква да се присъединим в ERM II или в "чакалнята на еврозоната" и към "банковия съюз". Прегледът на качеството на активите и стрес тестовете са условие за това. Наскоро правителството даде да се разбере, че иска да доведе този процес докрай, т.е. това, предполагам, ще се случи. Като цяло членството в еврозоната е нещо, с което може да добавим положителна стойност и в икономиката, и в имиджа на България.

- Доскоро очакванията бяха лихвите да започнат да се покачват през тази година, но сега това като че ли се отлага. Какви са вашите очаквания?
- Зависи от много фактори. Не сме сами на остров, България не е откъсната от Европейския съюз - това, което се случи в Западна Европа, ще се случи и в останалата част. Всички индикации сочат, че бавно ще започнат да се вдигат лихвените проценти, може би към края на тази година или началото на следващата. Но това няма да бъде драстично, а плавно покачване. Банките позатегнаха своите условия, за да се съобразят с тези рискове. При едно леко покачване на лихвените нива това няма да се отрази тежко на нашите длъжници. Ако бъде рязко, ще се отрази на качеството на портфейлите, което ни кара да действаме внимателно.

- БНБ вече алармира за някои рискове, особено при жилищното кредитиране, въвежда антицикличен буфер... Вие виждате ли прегряване?
- Аз не виждам чак прегряване, защото банките действат консервативно и кредитират разумно. Виждате, че цените на недвижимите имоти все пак се задържаха, което означава, че няма прегряване. Мисля, че индикациите на БНБ са един сигнал да се предпазим от рисковете. Ние преживяхме преди 11 години криза, която доста тежко се отрази, но тогава лихвените нива бяха, разбира се, различни. Трябва да сме си взели поука.

- Има ли сектори, в които виждате засилен риск сега и където си поставяте преграда да кредитирате повече?
- Във всяка една банка имаме отраслови лимити; къде и колко би могла да бъде експозицията. Няма сектори, на които да откажем финансиране, но внимателно преценяваме всеки проект и следим лимитите. Така че отговорът ми е: няма опасност в един или друг отрасъл, който да ви назова, защото предварително сме направили оценка в кой отрасъл доколко би следвало да бъде нашият лимит.

***

Всички индикации сочат, че бавно ще започнат да се вдигат лихвените проценти към края на тази година или началото на следващата. Но това няма да бъде драстично, а плавно покачване.

Още новини

Свържете се с нас

Call center Call center

Обратна връзка

Ние ще се свържем с теб

010 010

Анкета

За оценки и препоръки

012 012

Намерете ни

Вижте нашата мрежа от офиси и банкомати

chatbot icon