Електронно банкиране

Интернет банкиране за корпоративни клиенти

Информация

Вашите предимства:

 • Имате бърз достъп до Вашите фирмени средства – по всяко време и отвсякъде

 • Имате достъп до всички фирмени сметки с едно потребителско име и парола

 • Имате възможност за определяне на гъвкави права за достъп и дефиниране на персонални лимити на Вашите служители

 • Можете да следите разнообразни детайли по движенията и състоянието на вашите сметки, чрез предоставените справки и отчети

 • Лесно и удобно можете да извършвате регулярни и автоматични преводи, чрез запазени от Вас бланки и бенефициенти

 • Имате възможност да извършвате пакетни преводи и плащания на заплати, чрез богат набор от допустими файлови формати

 • Плащате по-ниски такси на банковите операции

Вашият бизнес се развива, ДСК Директ също.


Ново от ДСК Директ за бизнес клиенти

Нови функционалности и подобрения в ДСК Директ за бизнес клиенти

Подаване на онлайн заявка за издаване на банкова референция/удостоверение; Издаване на дебитна карта; Преиздаване на дебитна/кредитна карта

Радваме се да Ви съобщим, че от месец декември бизнес клиентите на Банка ДСК вече могат да подават заявки за издаване на банкова референция/удостоверение, както и за издаване на дебитна карта и преиздаване на карти през ДСК Директ, dskdirect.bg:

 • Меню ЗАЯВКИ > Нова заявка – Издаване на референция/удостоверение за наличие на сметки при банката, салда и обороти по сметки, и много други

  - Налична информация за таксите за всяка избрана опция за издаване на документа.

 • Меню ЗАЯВКИ > Нова заявка – Издаване на дебитна карта

  - Подаване на заявка за дебитна карта с множество възможности на избор (дизайн на картата, стандартно/експресно издаване и други). Договорът за картата е наличен в таб Подписани документи.

Важно! Заявката може да бъде подписана само от законни представители на дружеството (български граждани).

 • Меню КАРТИ > Преиздаване на карта

  - За всички съществуващи карти (дебитни, кредитни), без ограничения за клиента.
  - Чрез бърз бутон Преиздаване до всяка карта – избира се само офис за получаване.

 • Меню НАСТРОЙКИ > Потребителски права – Подаване на 3 нови заявки:

  - Промяна на мобилен телефон на потребител от страна на законен представител.
  - Промяна на имейл адрес на потребител от страна на законен представител.
  - Възможност за промяна на лимити за изпращане на банков клиент.

Разгледайте ръководство за работа с ДСК Директ:

Ръководство за ДСК Директ

User guide DSK Direct


Чрез Интернет банкирането Вие имате възможност да следите:

 • Наличността, кредитните и дебитните операции по Вашите сметки

 • Извършените комунални плащания (за ток, вода и др.)

 • Операциите, извършени с Ваши бизнес банкови карти

 • Вашите фирмени кредити

 • Статуса на наредените преводи

 • Приложимите от Банка ДСК текущи валутни курсове за основните валути, с които Банката работи

 

Да наредите преводи:

 • Между собствени сметки на фирмата в Банка ДСК

 • Покупко-продажба на валута (включително по договорен курс при сделки над 5000 евро)

 • Вътрешнобанкови преводи в лева и валута

 • Междубанкови преводи в лева и валута

 • Платежни нареждания към бюджета

 • Масови преводи чрез файл – заплати, към доставчици и към бюджета

 • Да платите сметки за комунални услуги чрез извличане на задължението

 • Да заявите/откажете SMS услуги

 

За подписване на преводи имате възможност да изберете един от следните инструменти:

 • Мобилно приложение DSK mToken
 • SMS код в комбинация с цифров сертификат на Банката
 • Квалифициран електронен подпис (КЕП)  с SMS код.

 

Колко ще ми струва?

Вие заплащате такси и комисионни за Интернет банкиране съгласно Тарифата на Банката, в зависимост от избрания от Вас тарифен план.

 

Какво трябва да направя?

Посетете удобен за Вас банков офис и попълнете „Искане за достъп до ДСК Директ за бизнес клиенти”.


Документи

Последни новини

Свържете се с нас

010 010

Запазете час

за консултация

Call center Call center

Обратна връзка

Ние ще се свържем с Вас

012 012

Намерете офис

Вижте нашата мрежа от офиси и банкомати

chatbot icon