empty image

Стандартни дебитни карти

Безконтактни дебитни карти за Вашите ежедневни
разплащания и покупки.

За да заявите издаване на безконтактна дебитна карта можете да отидете в най-удобния за Вас клон на Банка ДСК с лична карта или да заявите картата чрез ДСК Директ.
Предимства (only for admin)

Извършвате плащанията си по иновативен начин – безконтактно, в допълнение към познатите функционални възможности на стандартните дебитни карти. Тази нова функционалност е изключително удобна при плащания в магазини, ресторанти за бързо хранене, кафенета, бензиностанции и др.

Вашите предимства са:

Безконтактните дебитни карти на Банка ДСК се предлагат в лева, евро и щатски долари.

Debit Mastercard PayPass и Visa Debit payWave са с модерен и свеж дизайн.

 • Плащате стоки и услуги на ПОС на търговец без такса, независимо дали плащането се извършва безконтактно или контактно;

 • Плащате безконтактно направените от Вас покупки на стойност до 100 лева включително, без въвеждане на ПИН;

 • Можете да плащате стоки и услуги във всички интернет сайтове, които приемат плащания с дебитни карти Debit Mastercard PayPass и Visa Debit payWave;

 • Теглите пари в брой от всеки банкомат или ПОС в страната и чужбина;

 • Плащате сметки за комунални услуги чрез банкомат;

 • Можете да правите справка по сметката си на банкомат;

 • Можете да променяте своя ПИН на банкомат на Банка ДСК без такса;

 • Картата е включена в програма за лоялност Merci, чрез която можете да се възползвате от специални предложения и намаления.

 • Можете да получавате заплата, пенсия, хонорар или наем по сметката с издадена карта Debit Mastercard PayPass или Visa Debit payWave, което Ви гарантира по-благоприятни условия при ползване на други продукти на Банка ДСК;

Колко ще ми струват?

 • Издаване на основна дебитна карта Debit Mastercard PayPass/Visa Debit payWave - безплатно

 • Преиздаване на основна дебитна карта Debit Mastercard PayPass / Visa Debit payWave при изтичане на срока на валидност - безплатно


Как се осъществява безконтактно плащане?

 • На ПОС терминала или на друго видно място в търговския обект трябва да има поставен знак за безконтактно плащане;

 • След въвеждане на сумата на покупката от страна на касиера, доближете картата до терминалното устройство;

 • Ако покупката е на стойност до 100 лева включително, не се изисква въвеждане на ПИН;

 • Не е необходимо да подписвате бележката от ПОС терминала, независимо на каква стойност е плащането;

Ако не видите знак за безконтактно плащане в търговския обект, можете да извършите плащане с картата по стандартен начин - чрез поставяне на картата в чип-четеца на терминала от страна на касиера


Какво трябва да направя?

За да заявите издаване на безконтактна дебитна карта можете да отидете в най-удобния за Вас клон на Банка ДСК с лична карта или да заявите картата чрез ДСК Директ.

ЛИМИТИ ЗА ТРАНСАКЦИИ

Лимити по Общи условия

Максимална стойност
за договаряне на индивидуални лимити

Максимална стойност за еднократно увеличаване на лимити

24–часов лимит за теглене на суми в брой

1 000 
лева/валутна равностойност

2 000
лева/валутна равностойност

10 000 лева/валутна равностойност

Лимит на транзакция за услугата „кеш бек” в България

50 лева/валутна равностойност

- -

24-часов лимит за плащане при търговец

3 000 лева/валутна равностойност

25 000 лева/валутна равностойност

25 000 лева/валутна равностойност

Общ 24–часов лимит

3 000 лева/валутна равностойност

25 000 лева/валутна равностойност

25 000 лева/валутна равностойност

Други продукти

Последни новини

Свържете се с нас

010

Запазете час

за консултация

Call center

Обратна връзка

Ние ще се свържем с Вас

012

Намерете офис

Вижте нашата мрежа от офиси и банкомати