empty image

Visa Infinite

Visa Infinite е кредитна карта от най-висок клас предназначена за клиенти, които ценят свободното си време и държат да получават първокласно обслужване.

Visa Infinite

Visa Infinite е кредитна карта от най-висок клас предназначена за клиенти, които ценят свободното си време и държат да получават първокласно обслужване. Картата дискретно отразява обществения статус на своя притежател и му осигурява максимална свобода, комфорт и персонално обслужване по цял свят.

Вашите предимства (only for admin)

Вашите предимства:

 • Получавате безплатно Priority Pass карта, която Ви осигурява достъп до над 1 300 VIP салона по летища в целия свят и Ви дава възможност да се насладите на заслужен комфорт и удобство преди всеки полет;

 • Ползвате значителни отстъпки при покупки в определени търговски обекти, за елитни хотели и курорти, rent a car услуги и др.,

 • Получавате достъп до личен асистент 24 часа в денонощието, 7 дни в седмицата чрез ексклузивната програма Visa Concierge 24;

 • Разполагате с висок високи дневни лимити навсякъде и по всяко време;

 • Избирате между три валути – лева, евро, щатски долари;

 • Възможност за ползване на безлихвен кредит до 45 дни;

 • Можете да издадете допълнителни карти на Вас или на посочено от Вас пълнолетно лице;

 • Получавате безплатна застраховка „Помощ при пътуване в чужбина“ с покритие до 40 000 EUR;

 • С картата извършвате сигурни разплащания в Интернет – научете повече тук;

 • Безплатни SMS известия при извършване на транзакции с Вашата карта.

 • Безплатни SMS известия за дължима сума за револвиране.

 • Картата е включена в програма за лоялност Merci, чрез която можете да се възползвате от специални предложения и намаления.

Какво представлява Priority Pass картата?

Заедно с Вашата кредитна карта Visa Infinite Вие получавате безплатно и Priority Pass карта, която Ви осигурява достъп до над 1 300 VIP салона по летища в целия свят. Цената на всяко посещение се удържа впоследствие от сметката, към която е издадена кредитна Ви карта. Подробна информация за салоните, участващи в програмата, можете да намерите на интернет страницата www.prioritypass.com. За достъп до персоналната Ви информация в страницата е необходимо да въведете номера на Вашата Priority Pass карта.

Какво представлява услугата Visa Concierge?

Чрез услугата Visa Concierge професионалните асистенти на Visa са на Ваше разположение 24 часа в денонощието, 7 дни в седмицата, за да Ви осигурят неограничени привилегии навсякъде по света. Само с едно обаждане получавате онлайн достъп до ексклузивни оферти, екстри при настаняване в хотели, отстъпки в ресторанти и търговски обекти в страната и чужбина.

Обслужване

Обслужване

 

Какво и кога трябва да внасям по картата си?

Всеки месец на избраната от Вас падежна дата (10-то или 20-то число) се изчислява минималната сума за револвиране, която трябва да внесете за ползването на картата. Минималната сума за револвиране не е такса – с тази сума Вие револвирате (възстановявате) част от изразходвания кредитен лимит.

Обърнете внимание: Вие разполагате с 15 календарни дни след падежната дата, за да внесете минималната сума за револвиране или да възстановите цялото си задължение и да се възползвате от допълнителния бонус, който Банката предлага - да не Ви се начислява лихва върху изразходваните суми за покупка на стоки при търговец.

От къде мога да разбера колко ми е задължението по картата?

Всеки месец, след падежната дата, Банката генерира извлечение, чрез което научавате:

 • минималната сума за револвиране
 • датата, до която трябва да я внесете
 • целия размер на усвоения кредит, както и информация за извършените трансакции.

Можете да получавате месечното си извлечение по избран от Вас канал:

 • чрез електронното банкиране ДСК Директ

 • на място, във всеки офис на Банката 

Информация за размера на минималната сума за револвиране може да получите още:

 • Във всяко поделение на Банка ДСК;

 • Чрез електронното банкиране ДСК Директ

 • Чрез безплатен SMS на посочен от Вас мобилен телефон;

 • Чрез Call Center (на телефон 070010375 или *BDSK /*2375/).

Как мога да внеса Минималната сума за револвиране?

За ваше улеснение ние Ви предлагаме няколко възможности за лесно обслужване на кредитния лимит по картата Ви. Вие можете да внесете минималната сума за револвиране:

 • Чрез електронното банкиране ДСК Директ и мобилното банкиране DSK Smart

 • Във всеки офис на Банка ДСК

 • Чрез мобилно банкиране DSK Smart

 • Чрез превод по сметката на кредитната Ви карта – през ДСК Директ, DSK Smart, в офис на Банката или чрез външен превод

 • На банкомат на Банка ДСК – услугата е безплатна

 • Автоматично от посочена от Вас сметка в Банка ДСК – услугата е безплатна

Лимити за трансакции

 Лимити за трансакции Лимити по Общи условия Максимална стойност за договаряне на индивидуални лимити Максимална стойност за еднократно увеличаване на лимити

24-часов лимит за теглене на суми в брой

 5 000 лева/валутна равностойност

5 000 лева/валутна
равностойност

10 000 лева/валутна
равностойност

24-часов лимит за плащане при търговец

25 000 лева/валутна равностойност

25 000 лева/ валутна равностойност

25 000 лева/ валутна равностойност 

Общ 24-часов лимит

30 000 лева/ валутна равностойност

30 000 лева/ валутна равностойност

30 000 лева/ валутна равностойност

Лихвен процент

 Вариант BGN EUR  USD

Стандартен променлив лихвен процент

 13,00%

13,00%

 13,00%

Лихвен процент при обезпечение залог на влог/ депозит в БДСК

12.95%

12.95%

12.95%

Бонус при погасяване на цялата дължима сума за
отчетен период

Без лихва върху сумите за покупка на стоки на ПОС на търговец

Без лихва върху сумите за покупка на стоки на ПОС на търговец

Без лихва върху сумите за покупка на стоки на ПОС на търговец

Бонуси

Бонуси

Програма Money-back по кредитни карти на Банка ДСК

 • Отстъпката Money-back е в размер на 1% и се прилага по кредитни карти за сумите на транзакциите, извършени на ПОС на търговец в страната и чужбина на клиентите, включително допълнителните карти, издадени към тях.

 • Отстъпката се изплаща от Банката веднъж годишно – през месец декември на текущата календарна година за извършените транзакции през предходните 12 месеца без значение от момента на издаването и активирането на кредитните карти. Максималният размер на отстъпката е 200 лева

 • Независимо от валутата на картата, отстъпката Money-back се изплаща, а общата сума на транзакциите се отчита в лева.

 • Ако клиентът има повече от една кредитна карта, отстъпката Money-back се изплаща по тази кредитна карта, която е с по-малка наличност към датата на изплащане. При изплащане на суми по валутни сметки (в евро или щ. долари), за превалутиране на сумата се използва фиксингът на Банката за съответната валута в деня на изплащането.

 • Отстъпката Money-back не се изплаща на клиенти с кредитни карти, които към момента на изплащане на сумите, са с 4-то или 5-то поредно закъснение на плащане на минималната сума за револвиране; при настъпване на изискуемост на кредит, отпуснат по кредитна карта; както и в случаите на прекратен Договор за кредитна карта.

 • Не се изплащат суми за транзакции в Интернет сайтове за залагания и за захранване на микросметки, както и за транзакции, свързани с хазартни игри, залагания, покупка на чипове, валута, акции и други парични и финансови инструменти.

 • Банката има право да откаже изплащането на отстъпка Money-back на даден клиент в случай на установена злоупотреба с кредитната му карта.

 • Кредитни карти по пакети „Частно банкиране” получават отстъпка Money-back в съответствие с условията на пакети „Частно банкиране”.

Бонус при възстановяване на цялата дължима сума

Ако в рамките на 15 календарни дни след падежната дата погасите цялото си задължение, Вие не дължите лихва върху парите за платени стоки и услуги чрез ПОС или Интернет за изтеклия период между последните две падежни дати.

Документи

Документи