лихвен риск

Описание

При гъвкав валутен форуърд, клиентът има задължение да продаде една валута и да купи друга валута до определена бъдеща дата по предварително договорен курс с възможност за частични изпълнения за срока на договора.

Характеристики:

  • Задължение за пълно изпълнение до падежа
  • Възможност за частични изпълнения по сделката
  • Защита от неблагоприятните движения на пазара

Пример: Клиентът сключва гъвкав валутен форуърд, със задължението да продаде 1 000 000 EUR и да купи 1 190 000 USD до 30.11.2021 (падеж). Клиентът прави 3 усвоявания през периода: на 10.09 за 200 000 EUR, на 01.10 за 500 000 EUR и на падежа (30.11) за остатъка от 300 000 EUR. Усвояванията се извършват по предварително договорения курс за EUR/USD – 1.1900.

 

Документи

Последни новини

Свържете се с нас

010 010

Запазете час

за консултация

Call center Call center

Обратна връзка

Ние ще се свържем с Вас

012 012

Намерете офис

Вижте нашата мрежа от офиси и банкомати

Описание

При гъвкав валутен форуърда клиентът има задължение да продаде една валута и да купи друга валута по предварително договорен курс, като изпълнението на задължението може да става на части (усвоявания) . При гъвкав валутен форуърд клиентът има задължение да продаде една валута и да купи друга валута до определена бъдеща дата по предварително договорен курс с възможност за частични изпълнения за срока на договора.

Характеристики:

  • Задължение за пълно изпълнение до падежа
  • Възможност за частични изпълнения по сделката
  • Защита от неблагоприятните движения на пазара

Пример: Клиентът сключва гъвкав валутен форуърд, със задължението да продаде 1 000 000 EUR и да купи 1 190 000 USD до 30.11.2017 (падеж). Клиентът прави 3 усвоявания през периода: на 10.09 за 200 000 EUR, на 01.10 за 500 000 EUR и на падежа (30.11) за остатъка от 300 000 EUR. Усвояванията се извършват по предварително договорения курс за EUR/USD – 1.1900.