Портфейл от финансови инструменти

Доверително управление
на индивидуален портфейл

Професионална инвестиционна
стратегия лично за Вас

Банка ДСК предлага на своите клиенти доверителното управление на портфейли, което представлява управление на значителни по размер парични средства и финансови инструменти на международните пазари въз основа на определения рисков профил на клиента.

Доверителното управление на портфейла без нареждания от клиента дава възможност на нашите клиенти да се съсредоточат върху основната си дейност. Портфейлите се управляват от инвестиционен консултант.

Екипът на Банка ДСК притежава дългогодишен опит в областта на управлението на портфейли.1. Определяне на рисков профил на клиента според:


033
Инвестиционни цели, хоризонт и очаквана доходност
009
Финансово състояние и допустимо ниво на риск
040
Други специфични изисквания и ограничения на клиента


2. Структуриране и управление на база Вашия профил:


  • Разпределение на активите в клиентския портфейл – акции, борсово търгувани фондове, стоки и други;

  • При промени в пазарната среда и очаквания - ребалансиране на портфейла на клиента.3. Ежемесечен отчет за Вас, който включва:


037
1

Разпределението на активите и тяхната преоценка

029
2

Постигната доходност и сравнение с определения бенчмарк

038
3

Сключените сделки през предходния месецОповестяване на информация във връзка с устойчивостта
Свържете се с нас

Call center Call center

Обратна връзка

Ние ще се свържем с теб

010 010

Анкета

За оценки и препоръки

012 012

Намерете ни

Вижте нашата мрежа от офиси и банкомати

chatbot icon