Персонализирани съвети за вашите финанси

Инвестиционни съвети

Индивидуализирани препоръки за 
твоята инвестиционна стратегия

Предлагаме на клиентите си услугата инвестиционни съвети - персонализирана услуга, която се изразява в предоставяне на лични препоръки в качеството ти на инвеститор или потенциален инвеститор.

Тази услуга е подходяща както за индивидуални, така и за бизнес клиенти, които нямат необходимия опит, възможности или време да анализират и следят задълбочено тенденциите и динамиките на капиталовите и дълговите пазари.Всяка препоръка се основава на преценка на множество обстоятелства за теб като инвеститор и се изразява в препоръка за предприемане на следните действия:


  • Купуване, продажба, записване, замяна, обратно изкупуване, държане или поемане на емисията на конкретен финансов инструмент

  • Упражняване или неупражняване на което и да е право, предоставено от конкретен финансов инструмент


Екипът на Банка ДСК може да ти предостави и обща информация, проучвания, анализи и препоръки, свързани с финансови инструменти.
1. Определяне на рисков профил на клиента според:


033
Инвестиционни цели, хоризонт и очаквана доходност
015
Предпочитания във връзка с устойчивостта
009
Финансово състояние и допустимо ниво на риск
040
Други специфични изисквания и ограничения на клиента


2. Изготвяне на персонализиран съвет

  • Изготвя се анализ на база широка гама от финансови инструменти и доставчици
  • Сравнява се с определения профил и нуждите на клиента и се изготвя препоръка с избрани финансови инструменти с висок потенциал за реализиране на печалба или висока доходност

При използване на услугата не се обвързваш с ангажимент за инвестиране, можеш да прецениш според конкретните си нужди.


3. Информация за уместността на всеки съвет към теб:


  • Обосновка защо дадената препоръка е подходяща за теб, включително как тя отговаря на твоите цели и индивидуални обстоятелства с оглед на твоите предпочитания
  • Информация за това дали препоръчаните финансови инструменти или услуги могат след време да подлежат на промяна спрямо твоя рисков профил


Оповестяване на информация във връзка с устойчивостта
Свържете се с нас

Call center Call center

Обратна връзка

Ние ще се свържем с теб

010 010

Анкета

За оценки и препоръки

012 012

Намерете ни

Вижте нашата мрежа от офиси и банкомати

chatbot icon