лихвен риск

Обикновен валутен форуърд

Осигури си пълна защита от неблагобриятните движения на валутния пазар 

При обикновен валутен форуърд клиентът има задължение да продаде една валута и да купи друга валута на определена бъдеща дата по предварително договорен курс.


Характеристики на обикновен валутен форуърд

044

Задължение на клиента да достави на падежа договорената сума в съответната валута.

048

Пълна защита от неблагоприятните движения на пазара.

029

Клиентът няма възможност да се възползва от благоприятни движения на пазараПример: Клиентът сключва обикновен валутен форуърд, със задължението да продаде 1 000 000 EUR и да купи 1 190 000 USD на 30.11.2021 (падеж). На падежа сделката се осъществява по предварително договорения курс – 1.1900 EUR/USD.

Документи

Последни новини

Свържете се с нас

Call center Call center

Обратна връзка

Ние ще се свържем с Вас

010 010

Анкета

За оценки и препоръки

012 012

Намерете офис

Вижте нашата мрежа от офиси и банкомати

chatbot icon