лихвен риск

Гъвкав валутен форуърд

Фиксирай валутен курс сега,
осъществи сделки в бъдеще

При гъвкав валутен форуърд, клиентът има задължение да продаде една валута и да купи друга валута до определена бъдеща дата по предварително договорен курс с възможност за частични изпълнения за срока на договора.


Характеристики на гъвкав валутен форуърд

044

Задължение за пълно изпълнение до падежа

037

Възможност за частични изпълнения по сделката

027

Защита от неблагоприятните движения на пазараПример: Клиентът сключва гъвкав валутен форуърд, със задължението да продаде 1 000 000 EUR и да купи 1 190 000 USD до 30.11.2021 (падеж). Клиентът прави 3 усвоявания през периода: на 10.09 за 200 000 EUR, на 01.10 за 500 000 EUR и на падежа (30.11) за остатъка от 300 000 EUR. Усвояванията се извършват по предварително договорения курс за EUR/USD – 1.1900.

Документи

Последни новини

Свържете се с нас

Call center Call center

Обратна връзка

Ние ще се свържем с Вас

010 010

Анкета

За оценки и препоръки

012 012

Намерете офис

Вижте нашата мрежа от офиси и банкомати

Описание

При гъвкав валутен форуърда клиентът има задължение да продаде една валута и да купи друга валута по предварително договорен курс, като изпълнението на задължението може да става на части (усвоявания) . При гъвкав валутен форуърд клиентът има задължение да продаде една валута и да купи друга валута до определена бъдеща дата по предварително договорен курс с възможност за частични изпълнения за срока на договора.

Характеристики:

  • Задължение за пълно изпълнение до падежа
  • Възможност за частични изпълнения по сделката
  • Защита от неблагоприятните движения на пазара

Пример: Клиентът сключва гъвкав валутен форуърд, със задължението да продаде 1 000 000 EUR и да купи 1 190 000 USD до 30.11.2017 (падеж). Клиентът прави 3 усвоявания през периода: на 10.09 за 200 000 EUR, на 01.10 за 500 000 EUR и на падежа (30.11) за остатъка от 300 000 EUR. Усвояванията се извършват по предварително договорения курс за EUR/USD – 1.1900.

 

chatbot icon