лихвен риск

Уиндоу форуърд

Договори валутен курс за определен период

При уиндоу форуърда клиентът има задължение да продаде една валута и да купи друга валута по предварително договорен курс, като изпълнението на задължението може да става на части (усвоявания) в определен интервал (прозорец) от време. Обичайно котировките за уиндоу форуърди са по-добри от тези за гъвкавите форуърди.


Характеристики на уиндоу форуърд

044

Задължение за пълно изпълнение до падежа

037

Възможност за частични изпълнения през определен интервал от време

015

По-добри котировки от тези на гъвкавия форуърд.Пример: Клиентът сключва уиндоу форуърд, със задължението да продаде 1 000 000 EUR и да купи 1 190 500 USD при падежна дата 30.11.2021 (падеж). Клиентът може да прави усвоявания през периода от 16.10 до 30.11.2021. Клиентът прави две усвоявания през периода: 700 000 EUR на 20.10 и 300 000 EUR на падежа (30.11). Усвояванията се извършват по предварително договорения курс 1.1905.

Документи

Последни новини

Свържете се с нас

Call center Call center

Обратна връзка

Ние ще се свържем с Вас

010 010

Анкета

За оценки и препоръки

012 012

Намерете офис

Вижте нашата мрежа от офиси и банкомати

Описание

При уиндоу форуърда клиентът има задължение да продаде една валута и да купи друга валута по предварително договорен курс, като изпълнението на задължението може да става на части (усвоявания) в определен интервал (прозорец) от време. Обичайно котировките за уиндоу форуърди са по-добри от тези за гъвкавите форуърди.

Характеристики:

  • Задължение за пълно изпълнение до падежа
  • Възможност за частични изпълнения през определен интервал от време
  • По-добри котировки от тези на гъвкавия форуърд.

Пример: Клиентът сключва уиндоу форуърд, със задължението да продаде 1 000 000 EUR и да купи 1 190 500 USD при падежна дата 30.11.2017 (падеж). Клиентът може да прави усвоявания през периода от 16.10 до 30.11.2017. Клиентът прави две усвоявания през периода: 700 000 EUR на 20.10 и 300 000 EUR на падежа (30.11). Усвояванията се извършват по предварително договорения курс 1.1905.

 

chatbot icon