валутен риск

Лихвен суап

Фиксирай лихвата по кредита си

Лихвеният суап е деривативен финансов инструмент за размяна на фиксирана срещу плаваща лихва, както и обратното плаваща срещу фиксирана. Суап с фиксирана срещу плаваща лихва се нарича още обикновен лихвен суап. Лихвените плащания се базират на номинална сума включена в договора за лихвен суап, като страните не разменят номинала по време на договора. Плаващата лихва се изчислява на базата на референтен лихвен индекс.

Референтният лихвен индекс за сделки в EUR e Euribor.

Честотата на плащанията зависи от срочността на референтния лихвен процент. Например, при едномесечен Euribor, честотата е едномесечна, а при тримесечен Euribor, честотата е тримесечна.010

Срок на сделките с лихвен суап: 

Обичайно, сделките с лихвен суап се сключват за срок до 10 години.

008

Валута: 

Валутата на предлагания лихвен суап може да бъде EUR.

040

Цели: 

Лихвеният суап се използва за хеджиране на лихвения риск.

Документи

Последни новини

Свържете се с нас

Call center Call center

Обратна връзка

Ние ще се свържем с Вас

010 010

Анкета

За оценки и препоръки

012 012

Намерете офис

Вижте нашата мрежа от офиси и банкомати

chatbot icon