DSK Smart

С мобилното банкиране DSK Smart, предназначено за мобилни устройства с операционни системи iOS и Android (таблети и смартфони). Дава Ви лесен и бърз достъп до услугите на Банката, дори когато сте в движение!

 

 

Мобилното банкиране DSK Smart Ви дава достъп до:

 • Информация за наличност, детайли и движения по разплащателни, спестовни и депозитни сметки
 • Информация за кредити – остатък, вноска, падежна дата и др.
 • Графично представяне на съотношението приходи и разходи по Вашите сметки
 • Детайли и информация по банкови карти
 • Промяна на лимити и временно блокиране на банкови карти
 • Плащане на битови сметки
 • Спестяване чрез виртуална спестовна компонента
 • Зареждане на виртуална карта
 • Преводи между собствени сметки
 • Нареждане на еднократни преводи, подписани с тоукън устройство
 • Нареждане на преводи към трети лица чрез предварително запазени бланки и подписване с тоукън устройство
 • Проверка на архив за наредените преводи през DSK Smart
 • Получаване на съобщения от Банката
 • Управление на стандартни спестовни сметки
 • Кандидатстване за кредитни продукти – кредитна карта, потребителски кредит и овърдрафт
 • Информация за валутни курсове
 • Информация за банкови офиси и банкомати

 

Как да се регистрирате за DSK Smart

 • Чрез Вашия достъп в ДСК Директ

 

- Свалете приложението на Вашия телефон или таблет
- Влезте с Вашия профил в ДСК Директ
- От меню „Смарт приложения“ изберете кои сметки да добавите
- Регистрирайте Вашето смарт устройство и генерирайте код за сигурност
- Въведете клиентски номер и кода за сигурност в мобилното приложение
- Можете да регистрирате повече от едно устройство – смартфони и таблети
 • Ако нямате достъп до ДСК Директ, посетете удобен за Вас клон на Банката, за да получите парола и потребителско име
 • Достъпът до DSK SMART се извършва с потребителско име и парола за интернет банкиране

Новата версия на DSK Smart има изцяло обновен дизайн, подобрени функционалности и може да бъде инсталирана, както на смартфон, така и на таблет. Мобилното приложение ще продължи да бъде напълно безплатно за iOS и Android, изтеглете от тук:


  

Запознайте се с възможностите на DSK Smart:

Бърз вход с кратък ПИН

Вход с пръстов идентификатор

Промяна лимити по карта

 

 

Плащане на битови сметки

 

 

 

Превод към трети лица

 

 

 

Проверка на движения по сметки

 

 

Заявка на кредитен продукт

ДСК Директ

Интернет банкиране

Запази час

За консултация

Клонова мрежа и банкомати

 
Банкирай удобно с мобилното банкиране
 • Управлявайте вашите средства
 • Нареждайте преводи
 • Плащайте битови сметки
 • Вижте близките клонове & АТМ
DSK Smart

Finance

 

Мобилно банкиране

Банкирай удобно с мобилното банкиране
 • Управлявайте вашите средства
 • Нареждайте преводи
 • Плащайте битови сметки
 • Вижте близките клонове & АТМ
DSK Smart

Finance

Време след което ще бъде показан мобилният банер (в секунди):

5