empty image

Застраховане

Groupama - Партньори в застраховането

 

„Групама Животозастраховане“ ЕАД и „Групама Застраховане“ ЕАД са изключителни дългосрочни партньори на Банка ДСК АД в областта на застраховането. Дружествата са правоприемник на Застрахователна компания „ ДСК Гаранция“ ЕАД и Животозастрахователна компания ДСК Гаранция“ ЕАД.

През 2008 г. една от големите европейски застрахователни компании Groupama S.A. придобива 100 % от акциите на Дружеството и става негов едноличен собственик. Groupama S.A. има над 13 млн. клиенти и над 33 000 служители.


Застраховка "Кредитна защита"

Продуктът е създаден от Групама специално за клиентите - кредитополучатели на Банка ДСК АД

Застраховка Пожар и други щети на имущество

Осигурява застрахователна защита за вашето недвижимо, движимо имущество, стопанско имущество, офис оборудване, машини и съоръжения, материални запаси и др.

Застраховка Любим дом

Пълна загуба или частична щета на застрахованото движимо и недвижимо имущество

Групова застраховка „Спокойствие към Дебитна карта"

Финансова защита за Вас и Вашето семейство в случай на непредвидени събития при злополука.

Групова застраховка „Спокойствие към Кредитна карта"

Финансова защита за Вас и Вашето семейство в случай на непредвидени събития при злополука.

Групова застраховка „Спокойствие към кредитна услуга Овърдрафт"

Финансова защита за Вас и Вашето семейство в случай на непредвидени събития при злополука.

Застраховка „Моето семейство“

Защита за финансовите ти средства и допълнителна сигурност за твоето семейство и близки.

Застраховка „Моето пътуване“

Пътувайте спокойно и разчитайте на денонощен асистанс при спешна нужда от медицинска помощ в чужбина.

Последни новини

Свържете се с нас

010

Запазете час

за консултация

Call center

Обратна връзка

Ние ще се свържем с теб

012

Намерете клон

Вижте нашата мрежа от офиси и банкомати