Групова застраховка „Спокойствие към кредитна услуга Овърдрафт"

Групова застраховка „Спокойствие към кредитна услуга Овърдрафт"

Финансова защита за Вас и Вашето семейство
в случай на непредвидени събития при злополука.

Какво представлява застраховката?

Застраховката е предназначена за физически лица от 18 до 74 навършени години, които са кредитополучатели на индивидуални овърдрафт услуги в Банка ДСК.

  • Защитава Вашите финансови средства при настъпило събитие с живота и здравето Ви;

  • Богат избор от застрахователни суми;

  • Конкурентна застрахователна премия;

  • Улеснен начин на плащане чрез периодичен кредитен превод;

  • Активно покритие при гратисен период от 65 дни;

  • Бързо и лесно сключване на полицата.

Какво покрива застраховката?

Застраховката се сключва към един овърдрафт и има едно основно покритие, което включва:

  • Смърт на застрахования вследствие на злополука;

  • Пълна и Необратима Загуба на Автономност (ПНЗА) в резултат на злополука.

     

Къде мога да сключа застраховката?

Във всеки офис на Банка ДСК в страната. Процедурата за сключване е изключително бърза и лесна.

Повече информация за сключването и условията на застраховката можете да получите във всеки офис на банката или да изпратите запитване.

Последни новини

Свържете се с нас

010

Запазете час

за консултация

Call center

Обратна връзка

Ние ще се свържем с теб

012

Намерете клон

Вижте нашата мрежа от офиси и банкомати