empty image

Групова застраховка „Спокойствие към кредитна услуга Овърдрафт"

Финансова защита за Вас и Вашето семейство в случай на непредвидени събития при злополука.

Какво представлява застраховката?

Застраховката е предназначена за физически лица от 18 до 74 навършени години, които са кредитополучатели на индивидуални овърдрафт услуги в Банка ДСК.

 • Защитава Вашите финансови средства при настъпило събитие с живота и здравето Ви;
 • Богат избор от застрахователни суми;
 • Конкурентна застрахователна премия;
 • Улеснен начин на плащане чрез периодичен кредитен превод;
 • Активно покритие при гратисен период от 65 дни;
 • Бързо и лесно сключване на полицата;

Какво покрива застраховката?

Застраховката се сключва към един овърдрафт и има едно основно покритие, което включва:

 • Смърт на застрахования вследствие на злополука;
 • Пълна и Необратима Загуба на Автономност (ПНЗА) в резултат на злополука.

  Къде мога да сключа застраховката?

  Във всеки офис на Банка ДСК в страната. Процедурата за сключване е изключително бърза и лесна.

  Повече информация за сключването и условията на застраховката можете да получите във всеки офис на банката или да изпратите запитване.

  Последни новини

  Свържете се с нас

  010

  Запазете час

  за консултация

  Call center

  Обратна връзка

  Ние ще се свържем с теб

  012

  Намерете клон

  Вижте нашата мрежа от офиси и банкомати