Банка ДСК Застраховка живот Групама

Застраховка „Живот“ с „ПротектИнвест“ от Groupama

Продуктът комбинира покритията на застраховка „Живот“ с възможността сумата да бъде вложена в инвестиционен фонд с покритие на международните финансови пазари. Подходящ е за клиенти с инвестиционен хоризонт между 5 и 25 години, които мислят както за собствените си спестявания, така и за възможността да осигурят финансова сигурност на наследниците си.


Как да сключа застраховка „Живот“ с „ПротектИнвест“?

013
1

Избери най-удобния за теб офис на Банка ДСК от картата по-долу и го посети

023
2

На място в офиса заяви услугата „Пенсионни фондове и застрахователни продукти“

038
3

Получаваш на момента своята полица на хартиен носител


*Може да се обърнеш и към своя частен банкерПредимствата за теб:

 • Възможност да разполагаш с парите си чрез пълни или частични откупи, а след 5-тата година - без такси;

 • Сигурност за близките ти, в случай на настъпване на застрахователно събитие „Смърт“;

 • Може да разпределиш средствата си в един или в комбинация от трите фонда;

 • При желание може да променяш структурата на своята инвестиция, прехвърляйки средства между фондовете;

 • Ти решаваш колко да инвестираш и за какъв срок (от 5 до 25 години).Какво получаваш?

 • Достъп до международни финансови пазари чрез най-голямото дружество по размер на управляваните активи в Европа - Amundi (Амунди), управляващ над 1.7 трилиона ЕВРО активи чрез шест инвестиционни центъра.

 • Застраховка „Живот“, покриваща следните рискове:

  • Смърт в резултат на заболяване;
  • Смърт в резултат на злополука;
  • Доживяване в края на договора.
 • Инвестиционна част, предоставяща възможност за инвестиране в един или повече по твой избор от следните фондове:

 • Свобода за промяна на структурата на инвестицията, в различни от първоначално избраните фондове.

 • При настъпване на риск „Доживяване“ ползващите се лица ще получат Застрахователната сума (Нетната стойност на активите по договора).

 • В случай на покрит риск Смърт от заболяване или злополука, ползващите се лица ще получат не по-малко от стойността на платената от Застраховащия Нетна премия (минус откупи, ако има такива).

 • Възможност за пълен и частичен откуп във всеки един момент от срока на договора (след изтичане на 30 дневния срок с право на отказ)"

Свържете се с нас

Call center Call center

Обратна връзка

Ние ще се свържем с теб

010 010

Анкета

За оценки и препоръки

012 012

Намерете ни

Вижте нашата мрежа от офиси и банкомати

chatbot icon