Застраховка "Любим дом"

Застраховка "Любим дом"

Максимална защита на дома

Какви рискове покрива застраховката?

Пълна загуба или частична щета на застрахованото движимо и недвижимо имущество в масивни сгради, апартаменти, къщи и ваканционни селища, собственост на физически и юридически лица, които са собственици, наематели или наемодатели.

Основно задължително покритие:

 • Пожар, мълния, експлозия, имплозия

 • Буря, градушка, проливен дъжд, наводнение

 • Увреждане от тежест при естествено натрупване на сняг или лед

 • Изтичане на вода и пара

 • Свличане и срутване на земни пластове

 • Удар от пътно превозно средство

 • Счупване на стъкла

 • Допълнителни разходи в резултат на настъпило застрахователно събитие

 • Разходи за алтернативно настаняване

 • Разходи за разчистване и спасяване на имущество

 • Щети на недвижимо имущество причинени в резултат от кражба чрез взлом

Допълнително покритие по избор на клиента:

 • Земетресение

 • Злоумишлени действия на трети лица (вкл. Умишлен палеж)

 • Кражба

 • Токов удар или късо съединение

Възможност за застраховане на тавани, мазета и гаражи, както и:

 • Спортна екипировка и принадлежности с покритие извън мястото на застраховката

 • Отговорност на наемателя спрямо наемодателя

 • Отговорност на наемодателя спрямо наемателя

 • Злополука на членове на домакинството

 • Застраховка Отмяна на пътуване

 • Услуга „Доверен майстор

Къде мога да сключа застраховката?

Във всеки офис на Банка ДСК в страната. Процедурата за сключване е изключително бърза и лесна.

Повече информация за сключването и условията на застраховката можете да получите във всеки офис на банката или да изпратите запитване.

Последни новини

Свържете се с нас

010

Запазете час

за консултация

Call center

Обратна връзка

Ние ще се свържем с теб

012

Намерете клон

Вижте нашата мрежа от офиси и банкомати