empty image

Застраховка "Пожар и други щети на имущество"

Осигурете защита на своето жилище

Какво представлява застраховката?

Застрахователен продукт за застраховане на недвижимото и движимото имущество на български и чуждестранни физически и юридически лица.

Осигурява застрахователна защита  за вашето недвижимо (жилища, вили, офиси, търговски и стопански сгради), и движимо имущество - домашно имущество (обзавеждане, техника и уреди), стопанско имущество, офис оборудване, машини и съоръжения, материални запаси (материали, стоки, незавършено производство, готова продукция), други имущества - по опис.

Основно задължително покритие

Пожар, мълния, експлозия, имплозия, сблъсък или падане на пилотирано летателно тяло, негови части или товар;

Допълнително покритие по избор на клиента

Умишлен пожар (палеж); бедствия - буря (падане на дървета и клони), градушка, проливен дъжд, наводнение, увреждане от тежест при естествено натрупване на сняг или лед, измръзване/замръзване, земетресение; изтичане на вода и пара; свличане или срутване на земни пластове, вреди от подпочвени води; увреждане на имущества следствие удар от превозно средство или животно; чупене на стъкла, витрини, рекламни надписи и табели; злоумишлени действия на трети лица; увреждане от действие на морски вълни; късо съединение и/или токов удар; ударна/звукова вълна; загуба на доход от наем; разходи за временно/алтернативно

Продуктът може да се прилага, както за завършени и приети в редовна експлоатация сгради, така и при определени условия и за такива в процес на довършителни и/или ремонтни работи;

Къде мога да сключа застраховката?

Във всеки офис на Банка ДСК в страната. Процедурата за сключване е изключително бърза и лесна.

Повече информация за сключването и условията на застраховката можете да получите във всеки офис на банката или да изпратите запитване.

Последни новини

Свържете се с нас

010

Запазете час

за консултация

Call center

Обратна връзка

Ние ще се свържем с теб

012

Намерете клон

Вижте нашата мрежа от офиси и банкомати