Застраховка "Пожар и други щети на имущество"

Застраховка "Пожар и други щети на имущество"

Осигурете защита на своето жилище

Застраховка „Пожар и друг щети на имущество“ предоставя сигурност срещу пълна загуба или частична щета, както на недвижимото имущество (офиси, търговски и стопански сгради и т.н.), така и на движимото имущество (обзавеждане, офис оборудване, техника и уреди, машини и съоръжения, стоки, незавършено производство, готова продукция и други).

Предназначена за български и чуждестранни физически и юридически лица, които са собственици или носят отговорност за:

 • Малки и средни предприятия с производствена или непроизводствена дейност;

 • Сгради след „Акт 14“;

 • Застрахователна сума за защита при производствена дейност до 500 хил. лева, за непроизводствена дейност – до 1 млн. лева;

 • При ипотекирано или заложено имущество застраховката може да бъде сключена и в полза на Банка ДСК.

Предимства на застраховката:

 • Подходяща застраховка за сгради в етап на строеж с „Акт 14“ и немасивни сгради;

 • Възможност за застрахователна сума до 1 млн. лв.;

 • Избор между 17 допълнителни покрития и комбинации между тях;

 • Възможност за разсрочено плащане на премията без завишение;

 • Възможност за плащане на премията чрез директен дебит.


Какви рискове покрива застраховката?

Основно покритие:

 • пожар, мълния, експлозия, имплозия, сблъсък или падане на пилотирано летателно тяло, негови части или товар.

Допълнително покритие:

 • умишлен пожар;

 • природни бедствия, наводнение, увреждане от тежест при естествено натрупване на сняг или лед;

 • земетресение;

 • изтичане на вода и пара;

 • свличане или срутване на земни пластове;

 • вреди от подпочвени води;

 • чупене на стъкла, витрини, рекламни надписи и табели;

 • злоумишлени действия на трети лица;

 • увреждане от действие на морски вълни;

 • късо съединение и/или токов удар;

 • ударна/звукова вълна;

 • загуба на доход от наем;

 • разходи за временно/алтернативно настаняване;

 • кражба чрез взлом; въоръжен грабеж, вандализъм;

   

Териториално покритие

Застраховката покрива събития, настъпили на територията на Република България.

 

Къде мога да сключа застраховката?

В офис на Банка ДСК в цялата страна.

Повече информация за сключването и условията на застраховката можете да получите във всеки офис на банката.

Последни новини

Свържете се с нас

010

Запазете час

за консултация

Call center

Обратна връзка

Ние ще се свържем с теб

012

Намерете клон

Вижте нашата мрежа от офиси и банкомати