застраховка пътуване

Застраховка „Помощ при пътуване“

Oсигурява денонощен асистанс при нужда от спешна медицинска помощ в чужбина

Застраховка "Помощ при пътуване" осигурява 24/7 денонощен асистанс при нужда от спешна медициска помощ по време на твоето пътуване в чужбина. Можеш да сключиш изцяло онлайн по всяко време! 

Сключи онлайн застраховка тукПредимствата за теб:

  • Цени от 0,90 лв на ден с включено Ковид-19 покритие;

  • Застрахователна сума от 5 000 до 40 000 EUR/USD по твой избор;

  • Без ограничение за възраст при сключване на застраховката;

  • Покритие по време на работа или упражняване на спорт (любителски или професионално).Какво е покритието на застраховка "Помощ при пътуване"?

Покрити рискове


Лимит на отговорност


Основно покритие

* Във валута по основно покритие

от 5 000 EUR/USD до 40 000 EUR/USD

Медицински разноски при злополука и/или

внезапно заболяване, включително COVID-19 покритие с лимит на разходите

до 5 000 EUR/USD

Спешна стоматологична помощ;

до 150 EUR/ USD

Медицинско транспортиране до Република България;

 

Репатриране в случай на смърт;

 

Разходи за медицинско лице или член от семейсттвото,

придружаващ пострадалия.

 

Допълнително покритие

от 1 000 EUR/USD до 10 000 EUR/USD

Смърт от злополука;

 

Трайно намалена или загубена работоспособност от

злополука.

 

Разширено покритие "Други рискове, свързани с пътуването"


А) Багаж и документи

А) Багаж и документи

Загуба на личен багаж;

до 200 EUR/USD за един брой багаж до

400 EUR/USD в агрегат;

Закъснение на личен багаж;

до 50 EUR/ USD за закъснение до 24 часа и до

100 EUR/USD над 24 часа;

Възстановяване на разходи за откраднати или изгубени документи.

до 100 EUR/USD.

Б) "Промяна в престоя"

Б) "Промяна в престоя"

Удължаване на престоя;

до 4 нощувки с лимит до 50 EUR/USD на нощувка;

Преждевременно спешно завръщане;

до 500 EUR/ USD;

Възстановяване на разходи за телефонни разговори при хоспитализация.

до 25 EUR/USD (Зона 1) и до 50 EUR/USD

(Зона 2 и Зона 3).

В) "Къмпинг"

В) "Къмпинг"

Пожар, мълния, експлозия, природни бедствия и др.;

до 250 EUR/USD;

Разходи за временно принудително настаняване;

до 50 EUR/ USD на ден; до 2 дена;

Обща гражданска отговорност.

до 250 EUR/USD.

Годишна полица „Мултитрип“

Вариант на застраховка “Помощ при пътуване”, който осигурява денонощен асистанс в цял свят за многократни пътувания в чужбина в рамките на една календарна година.

Можеш да избираш своето застрахователно покритие с продължителност на престоя до 30, 60 и 90 дни и застрахователна сума от 10 000 EUR/USD до 40 000 EUR/USD


Сключи онлайн застраховка тукПоследни новини

Свържете се с нас

010 010

Запазете час

за консултация

Call center Call center

Обратна връзка

Ние ще се свържем с Вас

012 012

Намерете офис

Вижте нашата мрежа от офиси и банкомати